Hàm BINOM.INV - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn trong Excel

Hàm BINOM.INV: Hàm trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010. Cú pháp: BINOM.INV(trials,probability_s,alpha)

Bài viết xóa tài khoản dưới đây giới thiệu tới tính năng các bạn hàm BINOM.INV – 1 trong số lừa đảo những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê xóa tài khoản rất full crack được ưa dùng trong Excel.

Hàm BINOM.INV - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn tốc độ hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn giảm giá . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: BINOM.INV(trials,probability_s,alpha)

Trong đó:

- trials: Số phép thử độc lập giảm giá , là tham số bắt buộc.

- probability_s: Xác suất thành công kiểm tra của mỗi phép thử nguyên nhân , là tham số bắt buộc.

- alpha: Giá tri tiêu chuẩn kinh nghiệm , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- tối ưu Nếu bất kỳ giá trị nào phải làm sao của đối số không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

- cập nhật Nếu number_s kích hoạt trials không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- bản quyền Nếu trials < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! 

- cập nhật Nếu probability_s < 0 hỗ trợ hoặc probability_s > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! 

- trên điện thoại Nếu alpha < 0 tăng tốc hoặc alpha > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị nhỏ nhất sao cho phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn tất toán hoặc bằng một giá trị tiêu chí ở đâu uy tín với số liệu trong bảng đăng ký vay dưới đây:

Hàm BINOM.INV - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =BINOM.INV(C6,C7,C8)

Hàm BINOM.INV - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị nhỏ nhất là:

Hàm BINOM.INV - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn trong Excel

- Trường hợp probability_s > 1 tốc độ hoặc probability_s < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm BINOM.INV - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn trong Excel

- Trường hợp alpha > 1 hướng dẫn hoặc alpha < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm BINOM.INV - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn trong Excel

qua app Trên đây là hướng dẫn quản lý và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BINOM.INV trong Excel.

Chúc nơi nào các bạn thành công!

4.9/5 (70 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online