Hàm CELL - Hàm trả về thông tin về định dạng hoặc nội dung của 1 ô trong Excel

Hàm CELL: Hàm trả về thông tin về định dạng hoặc nội dung của 1 ô. Cú pháp: CELL(info_type, [reference])

Bài viết hỗ trợ dưới đây giới thiệu tới khóa chặn các bạn hàm CELL – 1 trong số tài khoản những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin lấy liền rất hay nhất được ưa dùng trong Excel.

Hàm CELL - Hàm trả về thông tin về định dạng hoặc nội dung của 1 ô trong Excel

Mô tả: Hàm trả về thông tin về định dạng tổng hợp hoặc nội dung trên điện thoại của 1 ô như thế nào .

Cú pháp: CELL(info_type cập nhật , [reference])

Trong đó:

- info_type: Giá trị văn bản xác định kiểu thông tin trả về vô hiệu hóa , là tham số bắt buộc nguyên nhân . Các kiểu thông tin trả về:

+ info_type = address -> trả về địa chỉ tự động của ô.

+ info_type = col -> trả về số cột nguyên nhân của ô.

+ info_type = color -> trả về màu sắc sử dụng của ô.

+ info_type = contents -> trả về nội dung danh sách của ô.

+ info_type = filename -> trả về tên hay nhất bao gồm cả đường dẫn đầy đủ.

+ info_type = format -> trả về định dạng qua mạng của ô.

+ info_type = parentheses -> xác định ô có sử dụng dấu n ứng dụng hoặc đơn cho mới nhất các giá trị dương kích hoạt hoặc tốc độ tất cả chia sẻ các giá trị hướng dẫn , nhanh nhất nếu không trả về 0.

+ info_type = prefix -> trả về tiền tố nhãn miễn phí của ô.

+ info_type = protect -> xác định ô có bị khóa hay không kiểm tra nếu có trả về giá trị 1 ngược lại trả về giá trị 0.

+ info_type = row -> trả về số hàng mới nhất của ô.

+ info_type = type -> trả về kiểu dữ liệu an toàn của ô.

+ info_type = width -> trả về độ rộng trên điện thoại của ô.

- reference: Ô muốn trả về thông tin tương ứng hướng dẫn , là tham số tùy chọn ở đâu uy tín nếu bỏ qua hàm trả về thông tin cho ô cuối cùng.

Chú ý:    

- Trường hợp bạn thay đổi định dạng dữ liệu của ô giảm giá nhưng tối ưu sau đó lại đặt định dạng khác -> phải đặt lại trang tính đó.

Ví dụ:

Xác định thông tin vô hiệu hóa của phải làm sao các ô công cụ được mô tả trong bảng dữ liệu khóa chặn dưới đây:

Hàm CELL - Hàm trả về thông tin về định dạng hoặc nội dung của 1 ô trong Excel

- Xác định thông tin về số hàng sử dụng của ô tính năng . Tại ô cần tính nhập công thức: =CELL("row",C6)

Hàm CELL - Hàm trả về thông tin về định dạng hoặc nội dung của 1 ô trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm CELL - Hàm trả về thông tin về định dạng hoặc nội dung của 1 ô trong Excel

- Tương tự xác định kiểu dữ liệu qua mạng của ô -> nhập công thức: =CELL("type",C7) -> nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm CELL - Hàm trả về thông tin về định dạng hoặc nội dung của 1 ô trong Excel

- Xác định nội dung danh sách của ô -> nhập công thức: =CELL("contents",C8) -> nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm CELL - Hàm trả về thông tin về định dạng hoặc nội dung của 1 ô trong Excel

- Tương tự xác định định dạng chi tiết địa chỉ kinh nghiệm của ô (tương ứng format type) -> khóa chặn được kết quả:

Hàm CELL - Hàm trả về thông tin về định dạng hoặc nội dung của 1 ô trong Excel

mới nhất Trên đây là hướng dẫn tải về và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CELL trong Excel.

Chúc hướng dẫn các bạn thành công!

4.9/5 (54 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online