Hàm chia lấy số dư và chia lấy số nguyên (MOD và QUOTIENT) trong Excel

Tính toán dữ liệu trong bảng tính Excel, các bạn sẽ không thể bỏ qua các hàm chia. Các hàm chia là những hàm thông dụng và thường xuyên được sử dụng khi cần thực hiện các phép chia. Hàm chia lấy số dư và chia lấy số nguyên (MOD và QUOTI

Tính toán dữ liệu trong bảng tính Excel qua mạng , kích hoạt các bạn ở đâu uy tín sẽ không thể bỏ qua phải làm sao các hàm chia tổng hợp . Các hàm chia là công cụ những hàm thông dụng hướng dẫn và thường xuyên dịch vụ được sử dụng khi cần thực hiện mới nhất các phép chia qua web .

Có hai hàm chia khác nhau:

- Hàm MOD: chia lấy số dư phải làm sao .

-Hàm QUOTIENT: chia lấy số nguyên.

Bài viết kiểm tra dưới đây mô tả cú pháp kiểm tra và cách sử dụng hai hàm chia: MOD vô hiệu hóa và QUOTIENT trên điện thoại .

Hàm MOD

Mô tả

Hàm MOD là hàm chia trả về kết quả là số dư nơi nào của phép chia ứng dụng .

Cú pháp

MOD(number,divisor)

Trong đó:

- number: số muốn tìm số dư (số bị chia) khóa chặn , bắt buộc công cụ .

-divisor: số chia sửa lỗi , bắt buộc tốc độ .

Ghi chú

- Kết quả cùng dấu tài khoản với số chia hỗ trợ , không quan tâm đến dấu tải về của số bị chia tất toán .

- tốc độ Nếu số chia là 0 trên điện thoại , tải về thì hàm MOD trả về giá trị lỗi chi tiết .

Ví dụ

Cho bảng dữ liệu sau:

Hàm chia lấy số dư và chia lấy số nguyên (MOD và QUOTIENT) trong Excel

Yêu cầu: Tính số dư khi lần lượt lấy số trong Number chia cho Divisor.

Áp dụng công thức hàm MOD cho ô đầu tiên: =MOD(B5,C5) ta sửa lỗi được qua app như sau:

Hàm chia lấy số dư và chia lấy số nguyên (MOD và QUOTIENT) trong Excel

Các bạn thực hiện tất toán với chia sẻ các hàng qua web tiếp theo mới nhất và theo dõi kết quả kích hoạt của hàm MOD luôn cùng dấu tự động với số chia ở đâu tốt .

Hàm chia lấy số dư và chia lấy số nguyên (MOD và QUOTIENT) trong Excel

Hàm QUOTIENT

Mô tả

Hàm QUOTIENT là hàm chia trả về phần nguyên vô hiệu hóa của phép chia dữ liệu .

Cú pháp

QUOTIENT(numerator,denominator)

Trong đó:

-numerator: là số bị chia đăng ký vay , bắt buộc.

-denominator: là số chia như thế nào , bắt buộc như thế nào .

thanh toán Nếu một trong hai đối số numerator như thế nào hoặc denominator không phải là số danh sách thì hàm QUOTIENT qua web sẽ trả về giá trị lỗi.

Ví dụ

Cho bảng dữ liệu full crack như sau:

Hàm chia lấy số dư và chia lấy số nguyên (MOD và QUOTIENT) trong Excel

Yêu cầu: Sử dụng hàm QUOTIENT xóa tài khoản để lấy phần nguyên khi lần lượt lấy số Numerator chia cho số Denominator nguyên nhân .

Áp dụng công thức hàm QUOTIENT cho ô D5: =QUOTIENT(B5,C5).

Hàm chia lấy số dư và chia lấy số nguyên (MOD và QUOTIENT) trong Excel

Tương tự địa chỉ với tải về các dữ liệu khác download , đăng ký vay các bạn giảm giá sẽ chi tiết được kết quả sửa lỗi như sau:

Hàm chia lấy số dư và chia lấy số nguyên (MOD và QUOTIENT) trong Excel

Bài viết trên tài khoản đã giới thiệu tới quảng cáo các bạn cú pháp hướng dẫn và cách sử dụng hai hàm chia: MOD dịch vụ và QUOTIENT an toàn . Với mỗi yêu cầu khác nhau sử dụng các bạn phải làm sao có thể áp dụng phép chia lấy số dư nhanh nhất hoặc phép chia lấy số nguyên sao cho phù hợp hỗ trợ . Chúc chi tiết các bạn thành công!

4.9/5 (61 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online