Hàm CHITEST - Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm CHITEST, Hàm trả về kiểm định tính độc lập.

Bài viết tất toán dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm CHITEST lừa đảo , Hàm trả về kiểm định tính độc lập.

Mô tả: Hàm trả về giá trị xác suất từ phân bố χ2 khi bình phương cho thống kê kiểm tra . Hàm giả mạo được ứng dụng khóa chặn để xác định giả thuyết có kỹ thuật được thực thi hay không.

Cú pháp: CHITEST(actual_range,expected_range).

Trong đó:

- actual_range: Phạm vi dữ liệu chứa tăng tốc các giá trị cần đối chiếu tốt nhất với giá trị dự kiến đăng ký vay , là tham số bắt buộc kinh nghiệm .

- expected_range: Phạm vi dữ liệu chứa tỷ lệ an toàn của phép nhân tổng hàng chia sẻ và tổng cột như thế nào với tổng cộng qua app .

Chú ý:

- Kiểm thử χ2 tính toán số liệu thống kê χ2 tự động được tính bằng công thức:

Hàm CHITEST - Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

Trong đó:

+ Aij là tần suất thực tế trong hàng thứ i tối ưu , cột thứ j giả mạo .

+ Eij là tần suất dự kiến trong hàng thứ i công cụ , cột thứ j link down .

+ r là số hàng mẹo vặt .

+ c là số cột nạp tiền .

- full crack Nếu actual_range link down và expected_range có số điểm dữ liệu khác nhau => hàm trả về giá trị lỗi #N/A danh sách .

- Giá trị dưới cài đặt của chỉ tính độc lập xóa tài khoản , từ công thức ta thấy χ2 luôn dương như thế nào và chỉ bằng 0 khi tăng tốc và chỉ khi Aij= Eij.

- CHITEST dùng phân bố ở đâu nhanh với số bậc tự do df mới nhất . Cách tính giá trị df như thế nào như sau:

+ qua app nếu r > 1 ở đâu uy tín và c > 1 => df = (r-1)(c-1).

+ tính năng nếu r = 1 mẹo vặt và c > 1 => df = (c-1) trên điện thoại .

+ tổng hợp nếu r > 1 full crack và c = 1 => df = (r-1)

Giá trị r mẹo vặt và c không đồng thời bằng 1nên không có trường hợp r= 1 tốc độ và c =1 kiểm tra .

- Nên ứng dụng hàm CHITEST tốt nhất trong trường hợp tự động các giá trị Eij không ở đâu nhanh quá nhỏ tính năng , hỗ trợ các Eij cần lớn hơn vô hiệu hóa hoặc bằng 5 ở đâu nhanh để đạt kết quả chính xác nhất kích hoạt .

Ví dụ:

Hàm CHITEST - Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức: =CHITEST(D14:D16,D17:D19).

Hàm CHITEST - Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

Sau khi nhập xong công thức nhấn Enter công cụ được kết quả:

Hàm CHITEST - Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

nạp tiền Như vậy giá trị CHIPTEST = 0.05300872 => Dự kiến ban đầu so giả mạo khá sát đăng ký vay với thực tế cập nhật .

thanh toán Trên đây là hướng dẫn sử dụng hàm CHIPTEST hy vọng giúp tối ưu các bạn ứng dụng nhiều trong công việc.

Chúc thanh toán các bạn thành công!

4.9/5 (97 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online