Hàm COUNT - Hàm thực hiện đếm các ô có chứa số trong danh sách các đối số trong Excel

Hàm COUNT: Hàm thực hiện đếm các ô có chứa số trong danh sách các đối số. Cú pháp: COUNT(value1, [value2], ...)

Bài viết phải làm sao dưới đây giới thiệu tới như thế nào các bạn hàm COUNT - 1 trong số quảng cáo những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê công cụ rất tổng hợp được ưa dùng trong Excel.

Hàm COUNT - Hàm thực hiện đếm các ô có chứa số trong danh sách các đối số trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện đếm đăng ký vay các ô có chứa số trong danh sách bản quyền các đối số.

Cú pháp: COUNT(value1 nhanh nhất , [value2] đăng ký vay , ...)

Trong đó:

- value1 giá rẻ , value2: Danh sách cập nhật các giá trị công cụ , phạm vi ô hay tham chiếu muốn đếm số dữ liệu , trong đó value1 là tham số bắt buộc đăng ký vay , xóa tài khoản các giá trị value còn lại là tùy ý ở đâu tốt và chứa tối đa 255 giá trị value.

Chú ý:

- Các đối số có dạng số full crack , ngày khóa chặn hoặc trình bày văn bản dạng số công cụ sẽ kỹ thuật được đếm.

- lừa đảo Khi gõ trực tiếp mẹo vặt các giá trị logic hoặ số dạng văn bản vào trong hàm tính năng thì chúng qua app sẽ kỹ thuật được đếm.

- công cụ Nếu đối số là mảng giảm giá hoặc tham chiếu tốt nhất thì chỉ có qua web các giá trị số mới tải về được đếm an toàn , hay nhất các giá trị logic nơi nào và văn bản bị bỏ qua.

- Trường hợp muốn đếm ở đâu uy tín các giá trị logic trên điện thoại và văn bản hay giá trị lỗi -> sử dụng hàm COUNTA.

- Muốn đếm giá trị thỏa mãn điều kiện nào đó -> sử dụng hàm COUNTIF full crack hoặc COUNTIFS.

Ví dụ:

Đếm số ô có chứa giá trị số hướng dẫn của mật khẩu các giá trị trong bảng dưới đây:

Hàm COUNT - Hàm thực hiện đếm các ô có chứa số trong danh sách các đối số trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =COUNT(D6:D10)

Hàm COUNT - Hàm thực hiện đếm các ô có chứa số trong danh sách các đối số trong Excel

- Nhấn Enter -> số ô có chứa giá trị số là:

Hàm COUNT - Hàm thực hiện đếm các ô có chứa số trong danh sách các đối số trong Excel

- Ở bảng dữ liệu trên giá trị văn bản không quản lý được đếm download , còn giá trị ngày tháng mới nhất vẫn nạp tiền được tính.

- Trường hợp qua app các giá trị là giá trị logic tính năng và giá trị lỗi -> hàm bỏ qua không đếm:

Hàm COUNT - Hàm thực hiện đếm các ô có chứa số trong danh sách các đối số trong Excel

trên điện thoại Trên đây là hướng dẫn địa chỉ và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COUNT trong Excel.

Chúc tính năng các bạn thành công!

4.8/5 (91 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online