Hàm COUPNUM - Hàm trả về số lần phải trả lãi của chứng khoán trong Excel

Trong quá trình đầu tư chứng khoán việc trả lãi đặc biệt rất quan trọng. Nó giúp bạn tính toán và có kế hoạch cho việc tính và đầu tư hợp lý. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết về Hàm COUPNUM - Hàm trả về số lần phải trả

Trong khóa chặn quá trình đầu tư chứng khoán việc trả lãi chia sẻ đặc biệt dịch vụ rất quan trọng hay nhất . Nó giúp bạn tính toán hướng dẫn và có kế hoạch cho việc tính tốc độ và đầu tư hợp lý ở đâu nhanh . Bài viết thanh toán dưới đây hướng dẫn chi tiết về Hàm COUPNUM - Hàm trả về số lần phải trả lãi mật khẩu của chứng khoán trong excel.

Mô tả: Hàm trả về số lần phải trả lãi tính từ ngày kết toán tới ngày hết hạn hay đáo hạn cài đặt của chứng khoán nhanh nhất . nơi nào Nếu giá trị trả về là số thập phân hàm tự động làm tròn giá trị đó đăng ký vay .

Cú pháp: COUPNUM(settlement dịch vụ , maturity xóa tài khoản , frequency cài đặt , [basis]).

Trong đó:

- settlement: Ngày kết toán tổng hợp của chứng khoán hay là ngày chứng khoán phải làm sao được bán cho người mua sau ngày phát hành chứng khoán ứng dụng , là tham số bắt buộc.

- maturity: Ngày đáo hạn hay là ngày hết hạn hướng dẫn của chứng khoán tăng tốc , là tham số bắt buộc.

- frequency: Số lần trả lãi hàng năm link down , là tham số bắt buộc tốt nhất , có hướng dẫn các giá trị sau:

+ frequency = 1 => Trả lãi 1 lần trên năm.

+ frequency = 2 => Trả lãi một năm 2 lần.

+ frequency = 4 => Trả lãi theo quý.

- basis: Là cơ sở dùng kích hoạt để xác định đếm số ngày download , là tham số tùy ý tối ưu . Có như thế nào các giá trị sau:

+ basis=0 ở đâu tốt hoặc bỏ qua: Tính số ngày dựa theo chuẩn US: Số ngày trên tháng là 30/ số ngày trên năm là 360.

+ basis=1: Số ngày thực tế trên tháng/ Số ngày thực tế trên năm.

+ basis=2: Số ngày thực tế trên tháng/ số ngày thực tế trên năm là 360 ngày.

+ basis=3: Số ngày thực tế trên tháng/ Số ngày nguyên nhân của năm là 365 ngày.

+ basis=4: Số ngày trên tháng là 30 ngày/ Một năm có 360 ngày theo chuẩn Châu Âu.

Chú ý:

- vô hiệu hóa Nếu giá trị trả về khóa chặn của hàm là số thập phân hàm tự động làm tròn giá trị đó.

- Nên dùng hàm Date (year tối ưu , moth hỗ trợ , day) tối ưu để nhập phải làm sao các giá trị tháng trên điện thoại , tránh nhầm lẫn không đáng có.

- chi tiết Nếu giá trị cập nhật các tham số là số thập phân => hàm khóa chặn sẽ lấy giá trị nguyên giá rẻ của địa chỉ các tham số đó.

- Hàm trả về giá trị lỗi #NUM! trong phải làm sao các trường hợp sau:

+ ở đâu uy tín Nếu nhập ngày kết toán đăng ký vay và hết hạn chứng khoán không hợp lệ tính năng .

+ sử dụng Nếu giá trị basis nằm ngoài tập { 0 tăng tốc , 1 lấy liền , 2 ở đâu nhanh , 3 ứng dụng , 4} giả mạo .

+ nạp tiền Nếu giá trị settlement nằm ngoài tự động các giá trị {1 nguyên nhân , 2 nhanh nhất , 4} full crack .

+ tải về Nếu nhập ngày kết toán lớn hơn ngày hết hạn nguyên nhân của chứng khoán full crack .

Ví dụ:

Tính số lần phải trả lãi kể từ ngày kết toán chứng khoán tới ngày hết hạn bản quyền của chứng khoán biết số ngày hết hạn quảng cáo , kết toán mật khẩu và một số dữ kiện giảm giá như sau:

Hàm COUPNUM - Hàm trả về số lần phải trả lãi của chứng khoán trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức sau: =COUPNUM(D6,D7,D8,D9).

Hàm COUPNUM - Hàm trả về số lần phải trả lãi của chứng khoán trong Excel

Kết quả sau khi tính:

Hàm COUPNUM - Hàm trả về số lần phải trả lãi của chứng khoán trong Excel

nơi nào Như vậy từ ngày kết toán chứng khoán tới ngày hết hạn chứng khoán phải trả lãi 24 lần miễn phí .

tốc độ Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm COUPNUM hy vọng giúp ích cho sửa lỗi các bạn khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán tự động .

Chúc danh sách các bạn thành công!

4.8/5 (86 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online