Hàm DAY - Hàm trả về ngày của ngày, tháng, năm trong Excel

Hàm DAY: Hàm thực hiện tách lấy giá trị ngày trong giá trị ngày tháng năm. Giá trị trả về là số nguyên từ 1 đến 31.

Bài viết đăng ký vay dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm DAY trên điện thoại , Hàm trả về ngày hướng dẫn của ngày tốc độ , tháng tổng hợp , năm trong Excel.

Mô tả: Hàm thực hiện tách lấy giá trị ngày trong giá trị ngày tháng năm mật khẩu . Giá trị trả về là số nguyên từ 1 đến 31 lấy liền .

Cú pháp: DAY(serial_number) kích hoạt .

Trong đó:

serial_number là giá trị ngày tháng năm muốn tách lấy giá trị ngày.

Ví dụ:

Tách mẹo vặt riêng giá trị ngày trong tăng tốc các giá trị ngày tháng năm sau:

Hàm DAY - Hàm trả về ngày của ngày, tháng, năm trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức: DAY(C7).

Hàm DAY - Hàm trả về ngày của ngày, tháng, năm trong Excel

Nhấn Enter -> kết quả giá trị ngày lừa đảo được tách sử dụng riêng:

Hàm DAY - Hàm trả về ngày của ngày, tháng, năm trong Excel

Sao chép công thức cho ứng dụng các giá trị còn lại cập nhật được kết quả:

Hàm DAY - Hàm trả về ngày của ngày, tháng, năm trong Excel

Trường hợp tổng hợp nếu tháng đó không có 31 ngày bạn mới nhất vẫn nhập ngày tháng chứa 31 ngày -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE! nhanh nhất .

Hàm DAY - Hàm trả về ngày của ngày, tháng, năm trong Excel

như thế nào Trên đây là cách sử dụng ở đâu nhanh và một số chú ý khi sử dụng hàm DAY trong Excel bản quyền .

Chúc như thế nào các bạn thành công!

4.9/5 (81 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online