Hàm DEVSQ trong Excel Hàm trả về tổng bình phương độ lệch giữa các điểm dữ liệu so với trung bình cộng của chúng

Hàm DEVSQ() là hàm trả về tổng bình phương độ lệch giữa các điểm dữ liệu so với trung bình cộng của chúng.

Đôi khi miễn phí các bạn cần tính tổng bình phương độ lệch giữa kỹ thuật các điểm dữ liệu so chi tiết với trung bình cộng vô hiệu hóa của chính nó như thế nào . Hàm DEVSQ() giúp như thế nào các bạn thực hiện yêu cầu này nguyên nhân . lừa đảo Nếu cài đặt các bạn chưa biết cú pháp bản quyền và cách sử dụng hàm DEVSQ() mới nhất , download các bạn nạp tiền có thể theo dõi bài viết đăng ký vay dưới đây.

Bài viết mô tả cú pháp dữ liệu và cách sử dụng hàm DEVSQ() giá rẻ để tính tổng bình phương độ lệch trong Excel danh sách .

Hàm DEVSQ trong Excel Hàm trả về tổng bình phương độ lệch giữa các điểm dữ liệu so với trung bình cộng của chúng

Mô tả

Hàm DEVSQ() là hàm trả về tổng bình phương độ lệch giữa dịch vụ các điểm dữ liệu so tốc độ với trung bình cộng kỹ thuật của chúng.

Cú pháp

=DEVSQ(number1 tổng hợp , number2 kinh nghiệm , ...)

Trong đó:

number1: là đối số thứ nhất tốt nhất , bắt buộc giả mạo .

number2: là tham số tốc độ tiếp theo như thế nào , tùy chọn phải làm sao và tối đa 255 đối số bản quyền ở đâu uy tín các bạn muốn tính tổng bình phương độ lệch tổng hợp của chúng mẹo vặt .

number1 tài khoản , number2 … địa chỉ có thể là download các số trực tiếp tài khoản được phân tách nhau ứng dụng bởi dấu phẩy địa chỉ , một mảng hay tham chiếu tới mảng download .

Ghi chú

- Các đối số number1 quảng cáo , number2 … full crack có thể là số kỹ thuật hoặc tên giả mạo , một mảng dữ liệu hoặc tham chiếu chứa số qua app .

- Bỏ qua kiểm tra các đối số là mảng chi tiết hoặc tham chiếu tới ô có chứa văn bản ở đâu tốt , giá trị logic đăng ký vay hoặc ô trống trừ giá trị 0 (không) như thế nào .

- Các giá trị logic tốc độ và dạng biểu thị số bằng văn bản nguyên nhân mật khẩu các bạn nhập trực tiếp vào danh sách đối số nơi nào sẽ đăng ký vay được tính.

- Các đối số nhập trực tiếp là văn bản hay sửa lỗi các giá trị không chuyển đổi tính năng được thành số kích hoạt thì hàm full crack sẽ báo lỗi quảng cáo .

- Phương trình tính tổng bình phương độ lệch:

Hàm DEVSQ trong Excel Hàm trả về tổng bình phương độ lệch giữa các điểm dữ liệu so với trung bình cộng của chúng

Ví dụ

Tính tổng bình phương độ lệch hay nhất của phải làm sao các số trong cột Dữ liệu.

Hàm DEVSQ trong Excel Hàm trả về tổng bình phương độ lệch giữa các điểm dữ liệu so với trung bình cộng của chúng

Áp dụng hàm DEVSQ(): =DEVSQ(D6:D11) ta mới nhất được kết quả sử dụng như sau:

Hàm DEVSQ trong Excel Hàm trả về tổng bình phương độ lệch giữa các điểm dữ liệu so với trung bình cộng của chúng

Các bạn giả mạo cũng hướng dẫn có thể nhập trực tiếp cập nhật các số vào hàm: =DEVSQ(9,5,7,5,6,8)

Hàm DEVSQ trong Excel Hàm trả về tổng bình phương độ lệch giữa các điểm dữ liệu so với trung bình cộng của chúng

Hàm DEVSQ() nạp tiền cũng là một trong tốt nhất những hàm có cú pháp qua web và cách sử dụng bản quyền khá đơn giản trên điện thoại , quảng cáo các bạn nơi nào có thể nhanh chóng nhớ cú pháp link down và biết cách sử dụng hàm DEVSQ() an toàn để tính tổng bình phương độ lệch trong Excel mật khẩu . Chúc xóa tài khoản các bạn thành công!

4.8/5 (88 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online