Hàm EOMONTH - Hàm trả về ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau 1 ngày một số tháng xác định trong Excel

Hàm EOMONTH: Hàm thực hiện tính toán và trả về ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau 1 ngày một số tháng xác định. Cú pháp: EOMONTH(start_date, months)

Bài viết giả mạo dưới đây giới thiệu tới qua app các bạn hàm EOMONTH – 1 trong số tải về những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng tất toán và thời gian chia sẻ rất ứng dụng được ưa dùng trong Excel.

Hàm EOMONTH - Hàm trả về ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau 1 ngày một số tháng xác định trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện tính toán trên điện thoại và trả về ngày cuối cùng trong tháng trước bản quyền hoặc sau 1 ngày một số tháng xác định.

Cú pháp: EOMONTH(start_date kỹ thuật , months)

Trong đó:

- start_date: Ngày tháng biểu thị ngày bắt đầu muốn tính ngày cuối cùng vô hiệu hóa của một hay nhiều tháng trước hay sau đó tính năng , là tham số bắt buộc.

- months: Số tháng muốn tính tính năng , là tham số bắt buộc có dữ liệu các trường hợp sau:

+ months > 0 -> Tạo ra ngày mới trong tương lai.

+ months < 0 -> Tạo ra ngày mới trong tổng hợp quá khứ.

Chú ý:

- Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê – ri ở đâu uy tín để thuận lợi cho đăng ký vay quá trình tính toán.

- mật khẩu Nếu giá trị start_date không phải ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Trường hợp start_date cộng tải về với moths tạo ra ngày không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính ngày cuối cùng trong tháng trước sử dụng hoặc sau ngày cụ thể một số tháng trong bảng giả mạo dưới đây:

Hàm EOMONTH - Hàm trả về ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau 1 ngày một số tháng xác định trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =EOMONTH(E7,F7).

Hàm EOMONTH - Hàm trả về ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau 1 ngày một số tháng xác định trong Excel

- Nhấn Enter -> ngày cuối cùng trong tháng trước ngày 1/1/2011 1 tháng là:

Hàm EOMONTH - Hàm trả về ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau 1 ngày một số tháng xác định trong Excel

- Tương tự sao chép công thức tối ưu với cùng giá trị mẹo vặt nhưng đối số month ngược nhau download được kết quả sử dụng . tốc độ Như vậy địa chỉ với months < 0 tính ngày trong giảm giá quá khứ:

Hàm EOMONTH - Hàm trả về ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau 1 ngày một số tháng xác định trong Excel

- Sao chép công thức cho phải làm sao các giá trị còn lại lấy liền được kết quả:

Hàm EOMONTH - Hàm trả về ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau 1 ngày một số tháng xác định trong Excel

- Trường hợp giá trị months không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên:

Hàm EOMONTH - Hàm trả về ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau 1 ngày một số tháng xác định trong Excel

mẹo vặt Trên đây là hướng dẫn cập nhật và một số ví dụ cụ thể khi làm việc mật khẩu với hàm EOMONTH trong Excel.

Chúc ở đâu nhanh các bạn thành công!

4.8/5 (69 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online