Hàm Find, FindB trong Excel - Hàm tìm một chuỗi văn bản trong một văn bản khác trong Excel

Hàm Find, FindB giúp các bạn tìm một chuỗi văn bản trong một văn bản khác và trả về giá trị là vị trí xuất hiện chuỗi văn bản cần tìm trong văn bản tìm. Tùy vào các ngôn ngữ mặc định khác nhau mà các bạn áp dụng hàm FIND hay FINDB ch

Hàm Find xóa tài khoản , FindB giúp nơi nào các bạn tìm một chuỗi văn bản trong một văn bản khác tổng hợp và trả về giá trị là vị trí xuất hiện chuỗi văn bản cần tìm trong văn bản tìm ở đâu uy tín . Tùy vào như thế nào các ngôn ngữ mặc định khác nhau nguyên nhân cập nhật các bạn áp dụng hàm FIND hay FINDB cho đúng.

Hàm Find, FindB trong Excel - Hàm tìm một chuỗi văn bản trong một văn bản khác trong Excel

Để hiểu rõ hơn về hàm FIND đăng ký vay , FINDB địa chỉ các bạn cùng theo dõi bài viết kiểm tra dưới đây:

Mô tả

Hàm FIND đăng ký vay , FINDB là hàm tìm một chuỗi văn bản trong một văn bản khác nạp tiền , giá trị trả về là vị trí đầu tiên như thế nào của ký tự đầu tiên trong chuỗi tìm.

-Hàm FIND: dùng cho hay nhất các ngôn ngữ sử dụng bảng mã byte đơn (SBCS) khóa chặn , luôn đếm mỗi ký tự byte đơn hay byte kép là 1 bất kể ngôn ngữ mặc định là gì nguyên nhân , link down của Windows & Office.

-Hàm FINDB: dùng cho ngôn ngữ sử dụng bảng mã byte kép(DBCS) tốt nhất , FINDB đếm mỗi ký tự byte kép là 2 khi lấy liền các bạn thiết lập ngôn ngữ mặc định là ngôn ngữ DBCS kích hoạt . tối ưu Nếu không ở đâu nhanh , hàm FINDB qua app sẽ đếm mỗi ký tự là 1.

Các ngôn ngữ hỗ trợ DBCS ở đâu tốt bao gồm: Japanese - tiếng Nhật mới nhất , Chinese (Simplified) – tiếng Trung Quốc giản thể giảm giá , Chinese (Traditional) – tiếng Trung Quốc phồn thể quảng cáo và Korean - tiếng Hàn Quốc.

Cú pháp

=FIND(find_text hay nhất , within_text,[start_num])

=FINDB(find_text,within_text,[start_num])

Trong đó:

-find_text: chuỗi văn bản con cần tìm như thế nào , là tham số bắt buộc.

-within_text: văn bản chứa chuỗi văn bản con cần tìm dịch vụ , là tham số bắt buộc.

-start_num: vị trí bắt đầu tìm trong văn bản within_text miễn phí , ký tự đầu tiên kinh nghiệm của within_text là vị trí 1 vị trí đó tăng dần theo hướng dẫn các ký tự kỹ thuật của within_text trực tuyến . hay nhất Nếu sửa lỗi các bạn bỏ qua start_num full crack thì nó địa chỉ được mặc định là 1 kỹ thuật , là tham số tùy chọn.

Ghi chú

- Hàm FIND nhanh nhất và FINDB có phân biệt chữ hoa lấy liền , chữ thường qua web và không cho phép dùng ký tự đại diện quảng cáo . tất toán Nếu cần thiết phân biệt chữ hoa cập nhật , chữ thường mẹo vặt và dùng ký tự đại diện tăng tốc các bạn nên dùng hàm SEARCH địa chỉ hoặc SEARCHB.

- tất toán Nếu chuỗi văn bản con cần tìm là văn bản trống "" sử dụng thì hàm FIND chi tiết sẽ trả về vị trí dịch vụ của ký tự đầu tiên trong within_text (là vị trí tăng tốc của start_num chi tiết hoặc là 1 nguyên nhân nếu start_num cài đặt được bỏ qua).

- miễn phí Nếu chuỗi văn bản con cần tìm (find_text) không xuất hiện trong văn bản tìm (within_text) hàm FIND giảm giá , FINDB mật khẩu sẽ trả về giá trị lỗi.

- trực tuyến Nếu start_num nhỏ hơn 0 tốt nhất hoặc lớn hơn độ dài chi tiết của within_text cập nhật thì hàm FIND vô hiệu hóa , FINDB trả về giá trị lỗi.

- Sử dụng start_num thanh toán để bỏ qua một số lượng ký tự quản lý được xác định không cần tìm phải làm sao . Hàm FIND luôn trả về số tối ưu của sửa lỗi các ký tự tính từ đầu nạp tiền của within_text kỹ thuật , đếm nguyên nhân tất cả qua mạng các ký tự phải làm sao địa chỉ các bạn bỏ qua khi sử dụng start_num lớn hơn 1 link down .

Để hiểu rõ hơn kinh nghiệm các bạn cùng theo dõi một số ví dụ chia sẻ dưới đây:

Ví dụ

Cho chuỗi văn bản (within_text) nạp tiền như sau:

Hàm Find, FindB trong Excel - Hàm tìm một chuỗi văn bản trong một văn bản khác trong Excel

1 như thế nào . Tìm vị trí hay nhất của chữ u thứ nhất trong chuỗi văn bản ô B6.

Áp dụng hàm FIND: =FIND("u",B6) kết quả trả về là 3 nguyên nhân .

Hàm Find, FindB trong Excel - Hàm tìm một chuỗi văn bản trong một văn bản khác trong Excel

2. Tìm vị trí mới nhất của chữ h thứ nhất trong chuỗi văn bản ô B6 bắt đầu từ ký tự thứ 8 full crack .

Áp dụng hàm FIND: =FIND("h",B6,8) kết quả trả về là 10 vì hàm đếm cả tài khoản các ký tự dữ liệu các bạn bỏ qua khi sử dụng start_num là 8 phải làm sao .

Hàm Find, FindB trong Excel - Hàm tìm một chuỗi văn bản trong một văn bản khác trong Excel

Bài viết trên xóa tài khoản đã hướng dẫn tính năng các bạn cú pháp quản lý và ví dụ giúp tối ưu các bạn biết cách sử dụng hàm FIND giảm giá và hàm FINDB qua app . Từ giờ mỗi khi cần biết vị trí xuất hiện chuỗi văn bản cần tìm trong một văn bản khác tốt nhất các bạn mới nhất đã nhanh nhất có thể áp dụng hàm FIND xóa tài khoản và FINDB tăng tốc . Chúc kỹ thuật các bạn thành công!

4.9/5 (81 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online