Hàm Find và Replace trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Find và Replace trong Excel.

Bài viết tăng tốc dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Find tổng hợp và Replace trong Excel.

1 tốt nhất . Hàm Find ()

- Ý nghĩa: Dùng ứng dụng để xác định vị trí bắt đầu sử dụng của chuỗi con trong chuỗi chứa chuỗi cần tìm cập nhật . Giá trị trả về là số.

- Cú pháp: FIND (find_text an toàn , within_text [ phải làm sao , start_num]) tất toán .

Trong đó:

+ find_text: chuỗi cần tìm kiếm.

+ within_text: chuỗi chứa chuỗi cần tìm kiếm.

+ start_num: vị trí tìm kiếm.

- Ví dụ 1:

Hàm Find và Replace trong Excel

- Ví dụ 2: Tìm kiếm chữ "M" trong chuỗi có 2 chữ m giá trị trả về là 13 khóa chặn . qua app Như vậy hàm Find phân biệt chữ hoa phải làm sao và thường.

Hàm Find và Replace trong Excel

- Ví dụ 3: Trường hợp trong chuỗi có nhiều kí tự cần tìm kiếm hàm Find() trả về kí tự dịch vụ được tìm thấy đầu tiên ở đâu tốt . Ở ví dụ dưới có 2 chữ T dữ liệu nhưng giá trị trả về là 1.

Hàm Find và Replace trong Excel

- Ví dụ 4: Trường hợp không tìm thấy giá trị hàm trả về giá trị #VALUE chi tiết .

Hàm Find và Replace trong Excel

2 hay nhất . Hàm Replace ()

- Ý nghĩa: Dùng lấy liền để thay thế 1 kí tự giảm giá hoặc 1 chuỗi con trong chuỗi ban đầu bằng 1 kí tự khác hay chuỗi con khác ở đâu uy tín .

- Cú pháp: REPLACE (old_text tổng hợp , start_num danh sách , num_chars đăng ký vay , new_text) tối ưu .

Trong đó:

+ old_text: Chuỗi văn bản chứa chuỗi con cần thay thế tải về .

+ start_num: Vị trí bắt đầu thay thế.

+ num_chars: Số kí tự cần thay thế tài khoản .

+ new_text: Chuỗi kí tự thay thế từ vị trí bắt đầu tới hết số kí tự cần thay thế.

- Ví dụ:

Hàm Find và Replace trong Excel

Chúc quảng cáo các bạn thành công!

4.9/5 (74 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online