Hàm FISHERINV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phép biến đổi Fissher trong Excel

Hàm FISHERINV: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phép biến đổi Fissher. Sử dụng hàm này để phân tích sự tương quan giữa 2 mảng dữ liệu, nếu y = FISHER(x) -> FISHERINV(y) = x. Cú pháp: FISHER(y)

Bài viết sửa lỗi dưới đây giới thiệu tới tất toán các bạn hàm FISHERINV - 1 trong số nạp tiền những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê quảng cáo rất quản lý được ưa dùng trong Excel.

Hàm FISHERINV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phép biến đổi Fissher trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo khóa chặn của phép biến đổi Fissher trên điện thoại . Sử dụng hàm này trực tuyến để phân tích sự tương quan giữa 2 mảng dữ liệu nạp tiền , chia sẻ nếu y = FISHER(x) -> FISHERINV(y) = x.

Cú pháp: FISHER(y)

Trong đó:

- y: Giá trị số muốn thực hiện nghịch đảo giảm giá của phép biến đổi Fissherinv.

Chú ý:

- tổng hợp Nếu y không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!.

- Phương trình biến đổi Fissherinv là:

[x = frac{{{e^{2y}} - 1}}{{{e^{2y}} + 1}}]

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo nhanh nhất của y sau khi thực hiện phép biến đổi fissherinv theo số liệu trong bảng dữ liệu dữ liệu dưới đây:

Hàm FISHERINV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phép biến đổi Fissher trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =FISHERINV(C6)

Hàm FISHERINV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phép biến đổi Fissher trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo như thế nào của y sau khi thực hiện phép biến đổi fissherinv là:

Hàm FISHERINV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phép biến đổi Fissher trong Excel

- Tương tự sao chép cho qua web các giá trị còn lại nhanh nhất được kết quả:

Hàm FISHERINV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phép biến đổi Fissher trong Excel

- Trường hợp y không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm FISHERINV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phép biến đổi Fissher trong Excel

kỹ thuật Trên đây là hướng dẫn download và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FISHERINV trong Excel.

Chúc kiểm tra các bạn thành công!

4.8/5 (78 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online