Hàm KURT - Hàm trả về hệ số nhọn của tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về hệ số nhọn của tập dữ liệu. Hệ số nhọn biểu thị đặc điểm nhọn hoặc phẳng của tập dữ liệu. - Nếu hệ số nhọn dương - phân bố tương đối nhọn. - Nếu hệ số nhọn âm - phân bố tương đối phẳng. Cú p

Bài viết xóa tài khoản dưới đây giới thiệu tới kỹ thuật các bạn hàm KURT - 1 trong số lừa đảo những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê ở đâu nhanh rất cài đặt được ưa dùng trong Excel.

Hàm KURT - Hàm trả về hệ số nhọn của tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về hệ số nhọn nhanh nhất của tập dữ liệu lừa đảo . Hệ số nhọn biểu thị đặc điểm nhọn dữ liệu hoặc phẳng phải làm sao của tập dữ liệu.

- ở đâu uy tín Nếu hệ số nhọn dương -> phân bố sử dụng tương đối nhọn trên điện thoại .

- download Nếu hệ số nhọn âm -> phân bố cập nhật tương đối phẳng.

 Cú pháp: KURT(number1 tất toán , [number2] lừa đảo , ...)

Trong đó:

- number1 tốc độ , [number2] tốc độ , ...): Đối số muốn tính toán hệ số nhọn cập nhật , trong đó number1 là giá trị bắt buộc hỗ trợ , full crack các đối số còn lại là tùy chọn giảm giá và chứa tối đa 255 đối số number.

Chú ý:

- Giá trị link down các đối số phải là số tốt nhất , tên công cụ , mảng tài khoản hoặc tham chiếu có chứa số.

- Các giá trị logic hay văn bản khi gõ trực tiếp vào danh sách ở đâu uy tín các đối số -> chia sẻ những giá trị này như thế nào vẫn vô hiệu hóa được tính.

- công cụ Nếu đối số là mảng tham chiếu có chứa giá trị văn bản kinh nghiệm hoặc logic -> giả mạo những giá trị này bị bỏ qua vô hiệu hóa , tuy nhiên giá trị 0 trực tuyến vẫn ở đâu nhanh được tính.

- Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi tốt nhất được -> gây ra lỗi cho hàm.

- giảm giá Nếu số điểm dữ liệu nhỏ hơn 4 cập nhật hoặc độ lệch chuẩn bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0

- Hệ số nhọn quảng cáo được xác định giá rẻ bởi công thức:

[left{ {frac{{nleft( {n + 1} ight)}}{{left( {n - 1} ight)left( {n - 2} ight)left( {n - 3} ight)}}sum {{{left( {frac{{{x_i} - ar x}}{s}} ight)}^4}} } ight} - frac{{3{{left( {n - 1} ight)}^2}}}{{left( {n - 2} ight)left( {n - 3} ight)}}]

Trong đó: s là độ lệch chuẩn mẫu.

Ví dụ:

Tìm hệ số nhọn hỗ trợ của tập dữ liệu trong bảng dữ liệu tính năng dưới đây:

Hàm KURT - Hàm trả về hệ số nhọn của tập dữ liệu trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =KURT(D6:D10)

Hàm KURT - Hàm trả về hệ số nhọn của tập dữ liệu trong Excel

- Nhấn Enter -> hệ số nhọn lừa đảo của tập dữ liệu là:

Hàm KURT - Hàm trả về hệ số nhọn của tập dữ liệu trong Excel

Hệ số nhọn kiểm tra của tập dữ liệu ở trên  nhỏ hơn 0 -> tập dữ liệu này phân bố phẳng.

- Trường hợp số điểm dữ liệu phải làm sao của 2 mảng x tài khoản , y khác nhau là giá trị logic tải về hoặc văn bản -> hàm bỏ qua qua web những giá trị này.

Hàm KURT - Hàm trả về hệ số nhọn của tập dữ liệu trong Excel

- Trường hợp số điểm lấy liền của tập dữ liệu nhỏ hơn 4 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0

Hàm KURT - Hàm trả về hệ số nhọn của tập dữ liệu trong Excel

kinh nghiệm Trên đây là hướng dẫn chia sẻ và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm KURT trong Excel.

Chúc địa chỉ các bạn thành công!

4.8/5 (91 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online