Hàm LEFT trong Excel, cách sử dụng hàm LEFT và ví dụ minh họa

Hàm LEFT trong Excel, cách sử dụng hàm LEFT và ví dụ minh họa. Hàm LEFT trong Excel là một hàm thuộc nhóm hàm xử lý chuỗi, các bạn sử dụng hàm LEFT khi cần cắt chuỗi ký tự bên trái chuỗi văn bản. Nếu các bạn cần tìm hiểu thêm về hàm MI

Hàm LEFT trong Excel là một hàm thuộc nhóm hàm xử lý chuỗi mẹo vặt , xóa tài khoản các bạn sử dụng hàm LEFT khi cần cắt chuỗi ký tự bên trái chuỗi văn bản lấy liền . giả mạo Nếu kinh nghiệm các bạn cần tìm hiểu thêm về hàm MID vậy nơi nào các bạn hãy cùng tham khảo bài viết ứng dụng dưới đây tăng tốc để hiểu cách sử dụng hàm LEFT khóa chặn và ví dụ minh họa.

Hàm LEFT trong Excel, cách sử dụng hàm LEFT và ví dụ minh họa

Dưới đây bài viết mô tả trực tuyến , cú pháp dịch vụ , ví dụ minh họa cách sử dụng hàm LEFT trong Excel kỹ thuật , mời dịch vụ các bạn cùng theo dõi.

Mô tả hàm LEFT

Hàm LEFT trong Excel trả về một mật khẩu hoặc nhiều ký tự đầu tiên trong một chuỗi công cụ , dựa vào số ký tự xóa tài khoản mà bạn chỉ định trên điện thoại , hàm này thường mật khẩu được gọi là hàm cắt chuỗi ký tự bên trái sử dụng . lừa đảo Ngoài ra còn có hàm RIGHT là hàm cắt chuỗi ký tự bên phải an toàn , hàm MID là hàm lấy chuỗi ký tự ở giữa.

Cú pháp hàm LEFT

=LEFT(text;[num_chars])

Trong đó:

  • text là đối số bắt buộc lấy liền , đây là chuỗi văn bản khóa chặn hoặc tham chiếu ô tới chuỗi văn bản có chứa tải về các ký tự link down khóa chặn các bạn muốn trích xuất.
  • num_chars là đối số tùy chọn tổng hợp , đây là số ký tự trực tuyến nạp tiền các bạn muốn hàm LEFT trích xuất bắt đầu từ vị trí đầu tiên bên trái text.
  • Num_chars phải lớn hơn giảm giá hoặc bằng không tốc độ , cài đặt nếu num_chars < 0 ứng dụng thì hàm kỹ thuật sẽ trả về lỗi #VALUE!.
  • Num_chars lớn hơn độ dài ở đâu nhanh của văn bản tốt nhất thì hàm LEFT mới nhất sẽ trả về toàn bộ văn bản.
  • dữ liệu Nếu kỹ thuật các bạn bỏ qua num_chars nạp tiền thì mặc định num_chars = 1.

Ví dụ hàm LEFT

Ví dụ 1: Sử dụng hàm LEFT sử dụng để trích xuất 8 ký tự đầu tiên trong chuỗi “thuthuatphanmem.vn”

Các bạn mẹo vặt có thể nhập trực tiếp chuỗi văn bản vào hàm LEFT.

Hàm LEFT trong Excel, cách sử dụng hàm LEFT và ví dụ minh họa

Hoặc tham chiếu đến ô chứa chuỗi văn bản.

Hàm LEFT trong Excel, cách sử dụng hàm LEFT và ví dụ minh họa

Ví dụ 2: Sử dụng hàm LEFT kết hợp hàm SEARCH qua app để trích xuất dữ liệu trong chuỗi văn bản từ ký tự đầu tiên đến trước một ký tự nhất định.

Giả sử tối ưu các bạn muốn tách tài khoản gmail hay nhất riêng khỏi gmail có định dạng đầy đủ @gmail.com.vn như hình quảng cáo dưới đây.

Hàm LEFT trong Excel, cách sử dụng hàm LEFT và ví dụ minh họa

Các bạn thực hiện full crack như sau:

Trong ô đầu tiên trong cột hàm LEFT (D7) tăng tốc các bạn nhập hàm

=LEFT(C7;SEARCH("@";C7)-1)

Hàm Search xóa tài khoản sẽ định vị ký tự sửa lỗi đặc biệt @ trong chuỗi văn bản gmail đầy đủ (C7) giả mạo và trả về số vị trí bắt đầu vô hiệu hóa của @ trong chuỗi C7 nguyên nhân . Vị trí hàm Search trả về sử dụng sẽ chính là vị trí download của ký tự @ vậy nên cài đặt các bạn cần trừ 1 nguyên nhân để không trích xuất cả ký tự @ sửa lỗi . kiểm tra Như vậy hàm LEFT full crack sẽ trả về chuỗi ký tự từ ký tự đầu tiên đến vị trí trước ký tự @ trong chuỗi văn bản trong ô C7.

Hàm LEFT trong Excel, cách sử dụng hàm LEFT và ví dụ minh họa

Sau đó tốc độ các bạn hãy sao chép công thức xuống tải về các ô phía dưới.

Ví dụ 3: Sử dụng hàm VLOOKUP phải làm sao và hàm LEFT.

Giả sử lừa đảo các bạn có dữ liệu dịch vụ như sau:

Hàm LEFT trong Excel, cách sử dụng hàm LEFT và ví dụ minh họa

Điền vào cột Công việc trong bảng Danh sách nhân viên dựa vào mã nhân viên giả mạo và bảng chức vụ.

Cách thực hiện:

Lấy 2 ký tự đầu trong mã nhân viên tối ưu và dò tìm hai ký tự này trong bảng Công Việc nguyên nhân để hiển thị công việc trong cột Công Việc tối ưu của bảng Danh sách nhân viên.

Trong ô đầu tiên lừa đảo của cột Công Việc full crack các bạn nhập hàm

=VLOOKUP(LEFT(C7;2);$C$19:$D$21;2;0)

Trong đó:

  • Hàm LEFT(C7;2) mới nhất sẽ trả về 2 ký tự đầu tiên trong Mã Nhân Viên thanh toán , đây chia sẻ sẽ là giá trị cần dò tìm trong hàm VLOOKUP nhanh nhất .
  • $C$19:$D$21 là vùng dữ liệu trong bảng Công Việc tự động , là vùng cần dò tìm tài khoản và trả về kết quả trên điện thoại của hàm VLOOKUP tài khoản , vì vùng này là cố định nên full crack các bạn chọn vùng C19:D21 sử dụng sau đó nhấn phím F4 qua web để cố định vùng thành $C$19:$D$21.
  • 2 là cột trả về bản quyền , chính là cột công việc trong bảng Công Việc.
  • 0 là kiểu dò tìm chính xác.

Kết quả nhanh nhất các bạn tốc độ sẽ kỹ thuật được trực tuyến như sau:

Hàm LEFT trong Excel, cách sử dụng hàm LEFT và ví dụ minh họa

Sau đó miễn phí các bạn sao chép công thức hàm xuống miễn phí các ô phía dưới tăng tốc , vì bảng dò tìm là bảng Công Việc mới nhất đã nguyên nhân được cố định nên xóa tài khoản các bạn sao chép tăng tốc thì bảng dò tìm qua app vẫn ở đâu nhanh được cố định.

Hàm LEFT trong Excel, cách sử dụng hàm LEFT và ví dụ minh họa

hướng dẫn Trên đây bài viết quản lý đã chia sẻ đến vô hiệu hóa các bạn mô tả phải làm sao , cú pháp hay nhất và ví dụ cụ thể về hàm LEFT trong Excel bản quyền . Hi vọng qua bài viết này tối ưu các bạn tự động sẽ hiểu cách sử dụng hàm LEFT mẹo vặt và áp dụng hàm LEFT vào kỹ thuật các trường hợp cụ thể quảng cáo để xử lý dữ liệu trong Excel bản quyền . Chúc full crack các bạn thành công!

4.9/5 (77 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online