Hàm MEDIAN - Hàm trả về số trung vị của các số đã cho trong Excel

Hàm MEDIAN: Hàm trả về số trung vị của các số đã cho. Số trung vị là số ở giữa một bộ số. Cú pháp: MEDIAN(number1, [number2], ...)

Bài viết đăng ký vay dưới đây giới thiệu tới dữ liệu các bạn hàm MEDIAN - 1 trong số tải về những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê tổng hợp rất link down được ưa dùng trong Excel.

Hàm MEDIAN - Hàm trả về số trung vị của các số đã cho trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số trung vị kiểm tra của an toàn các số qua app đã cho giảm giá . Số trung vị là số ở giữa một bộ số.

Cú pháp: MEDIAN(number1 download , [number2] tăng tốc , ...)

Trong đó:

- number1 khóa chặn , [number2] trên điện thoại , ...) vô hiệu hóa các giá trị muốn tìm trung vị nguyên nhân , trong đó number1 là tham số bắt buộc giả mạo , trên điện thoại các giá trị khác là tùy chọn lấy liền và chứa tối đa 255 tham số number.

Chú ý:

- Giá trị download các đối số phải là số tài khoản , tên xóa tài khoản , mảng bản quyền hoặc tham chiếu có chứa số.

- tải về Nếu số lượng bộ số muốn tính trung vị là số chẵn -> hàm thực hiện tính toán trung bình giá rẻ của hai số ở giữa.

- Các giá trị logic hay văn bản khi gõ trực tiếp vào danh sách kiểm tra các đối số -> mật khẩu những giá trị này tính năng vẫn ở đâu uy tín được tính.

- đăng ký vay Nếu đối số là mảng tham chiếu có chứa giá trị văn bản thanh toán hoặc logic -> download những giá trị này bị bỏ qua link down , tuy nhiên giá trị 0 hay nhất vẫn mới nhất được tính.

- Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi phải làm sao được -> gây ra lỗi cho hàm.

Ví dụ:

Tính trung vị lấy liền của giả mạo các giá trị number theo mô tả trong bảng dữ liệu công cụ dưới đây:

Hàm MEDIAN - Hàm trả về số trung vị của các số đã cho trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =MEDIAN(D6:D11)

Hàm MEDIAN - Hàm trả về số trung vị của các số đã cho trong Excel

- Nhấn Enter -> trung vị tải về của chia sẻ các giá trị là:

Hàm MEDIAN - Hàm trả về số trung vị của các số đã cho trong Excel

- Trường hợp số lượng qua app các giá trị trong tập xóa tài khoản các giá trị muốn tính trung vị là số chẵn dịch vụ nhưng cập nhật các giá trị không cách đều nhau -> hàm mẹo vặt vẫn tính toán theo cách thông thường.

Hàm MEDIAN - Hàm trả về số trung vị của các số đã cho trong Excel

- Trường hợp số lượng an toàn các giá trị trong tập tốc độ các giá trị muốn tính trung vị là số chẵn tốc độ nhưng cài đặt các giá trị cách đều nhau -> hàm thực hiện tính toán giá trị trung bình xóa tài khoản của 2 số ở giữa mật khẩu , ở đây (12+15)/2 = 13.5

Hàm MEDIAN - Hàm trả về số trung vị của các số đã cho trong Excel

lừa đảo Trên đây là hướng dẫn lấy liền và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm MEDIAN trong Excel.

Chúc link down các bạn thành công!

4.8/5 (66 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online