Hàm PERCENTILE - Hàm trả về kết quả là phân vị thứ k trong Excel

Trong toán học tính toán phân vị là quá trình thường xuyên được ứng dụng để nghiên cứu phân vị của giá trị trong 1 tập dữ liệu đã xác định. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm PERCENTILE để tính giá trị ph

Trong toán học tính toán phân vị là hỗ trợ quá trình thường xuyên tất toán được ứng dụng thanh toán để nghiên cứu phân vị trực tuyến của giá trị trong 1 tập dữ liệu sử dụng đã xác định dịch vụ . Bài viết giả mạo dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm PERCENTILE bản quyền để tính giá trị phân vị thứ k.

Mô tả: Hàm thực hiện trả về phân vị thứ k cài đặt của tải về các giá trị trong mảng dữ liệu hay phạm vi dữ liệu chia sẻ đã xác định nơi nào .

Cú pháp: PERCENTILE(array,k).

Trong đó:

- array: Mảng dữ liệu hay phạm vi dữ liệu cần xác định phân vị cho trên điện thoại các giá trị kỹ thuật , là tham số bắt buộc.

- k: Giá trị phân vị cần xác định thứ hạng link down , là tham số bắt buộc kích hoạt . Giá trị giá rẻ của k nằm trong khoảng từ 0 đến 1 kinh nghiệm bao gồm cả 1.

Chú ý:

- Giá trị k phải nằm trong đoạn [0,1] tính năng nếu không hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- ở đâu tốt Nếu giá trị k không ở dạng số quản lý thì hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Trường hợp khi k không là bội số kích hoạt của 1/(n-1) hàm PERCENTILE nhanh nhất sẽ nội suy chia sẻ để tính giá trị phân vị.

Ví dụ:

Tìm giá trị kỹ thuật của phân vị 0.9 trong mảng dữ liệu:

Hàm PERCENTILE - Hàm trả về kết quả là phân vị thứ k trong Excel

Tại ô cần tính giá trị nhập công thức: =PERCENTILE(D13:L13,D14) -> Nhấn Enter kết quả nhận tính năng được là:

Hàm PERCENTILE - Hàm trả về kết quả là phân vị thứ k trong Excel

tăng tốc Như vậy phân vị thứ 0.9 có giá trị bằng 28 chia sẻ .

Chú ý: ở đâu nhanh Khi nhập giá trị phân vị luôn lớn hơn trực tuyến hoặc bằng 0 hay nhất và nhỏ hơn qua web hoặc bằng 1 sửa lỗi . tự động Nếu giá trị phân vị lớn hơn 1 hàm báo lỗi:

Hàm PERCENTILE - Hàm trả về kết quả là phân vị thứ k trong Excel

Giá trị phân vị nhỏ hơn 0 báo lỗi:

Hàm PERCENTILE - Hàm trả về kết quả là phân vị thứ k trong Excel

dữ liệu Trên đây là cách sử dụng hàm PERCENTILE ở đâu uy tín , tất toán các bạn chú ý cách sử dụng tối ưu và vấn đề nhập giá trị phân vị trong giới hạn 0 full crack và 1 nạp tiền .

Chúc mẹo vặt các bạn thành công!

4.9/5 (80 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online