Hàm PERMUT - Hàm trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng đã cho trong Excel

Hàm PERMUT: Hàm trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng đã cho. Hoán vị là các tập con của tập các giá trị trong đó vị trí và số lượng của các phần tử trong các hoán vị là khác nhau. Cú pháp: PERMUT(number, number_chosen)

Bài viết vô hiệu hóa dưới đây giới thiệu tới ở đâu uy tín các bạn hàm PERMUT - 1 trong số qua mạng những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê hướng dẫn rất danh sách được ưa dùng trong Excel.

Hàm PERMUT - Hàm trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng đã cho trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số lượng kiểm tra các hoán vị danh sách của một số đối tượng kích hoạt đã cho mẹo vặt . Hoán vị là ở đâu tốt các tập con quản lý của tập ở đâu nhanh các giá trị trong đó vị trí qua mạng và số lượng giả mạo của trực tuyến các phần tử trong qua mạng các hoán vị là khác nhau.

Cú pháp: PERMUT(number chia sẻ , number_chosen)

Trong đó:

- number: Số nguyên xác định số lượng dữ liệu các đối tượng dữ liệu , là tham số bắt buộc.

- number_chosen: Số nguyên xác định số lượng chi tiết các đối tượng trong 1 hoán vị tài khoản , là tham số bắt buộc lấy liền .

Chú ý:

- tải về Nếu number công cụ , number_chosen không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

- ứng dụng Nếu number qua mạng , number_chosen không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- giá rẻ Nếu number < number_chosen -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- nơi nào Nếu number ≤ 0 sửa lỗi hoặc number_chosen < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Phương trình link down của số trực tuyến và hoán vị là:

[{P_{k,n}} = frac{{n!}}{{left( {n - k} ight)!}}]

Ví dụ:

Tìm số hoán vị gồm 4 phần tử từ 93 phần tử phải làm sao được mô tả trong bảng dữ liệu tải về dưới đây:

Hàm PERMUT - Hàm trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng đã cho trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =PERMUT(E6,E7)

Hàm PERMUT - Hàm trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng đã cho trong Excel

- Nhấn Enter -> số hoán vị gồm 4 phần tử là:

Hàm PERMUT - Hàm trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng đã cho trong Excel

- Trường hợp number (số đối tượng)< number_chosen (số đối tượng trong 1 hoán vị)-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm PERMUT - Hàm trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng đã cho trong Excel

- Trường hợp number ≤ 0 qua web hoặc number_chosen < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm PERMUT - Hàm trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng đã cho trong Excel

xóa tài khoản Trên đây là hướng dẫn sửa lỗi và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PERMUT trong Excel.

Chúc an toàn các bạn thành công!

4.8/5 (79 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online