Hàm PERMUTATIONA - Hàm trả về số lượng các hoán vị (có thể lặp lại) của một số đối tượng đã cho trong Excel

Hàm PERMUTATIONA: Hàm trả về số lượng các hoán vị (có thể lặp lại) của một số đối tượng đã cho. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi. Cú pháp: PERMUTATIONA(number, number_chosen)

Bài viết tối ưu dưới đây giới thiệu tới qua app các bạn hàm PERMUTATIONA - 1 trong số quản lý những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê kỹ thuật rất vô hiệu hóa được ưa dùng trong Exc Bl.

Hàm PERMUTATIONA - Hàm trả về số lượng các hoán vị (có thể lặp lại) của một số đối tượng đã cho trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số lượng download các hoán vị ( tổng hợp có thể lặp lại) ở đâu tốt của một số đối tượng xóa tài khoản đã cho link down . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: PERMUTATIONA(number thanh toán , number_chosen)

Trong đó:

- number: Số nguyên xác định số lượng tốc độ các đối tượng quản lý , là tham số bắt buộc.

- number_chosen: Số nguyên xác định số lượng dịch vụ các đối tượng trong 1 hoán vị giá rẻ , là tham số bắt buộc như thế nào .

Chú ý:

- phải làm sao Nếu number ở đâu nhanh , number_chosen không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

- kích hoạt Nếu number trực tuyến , number_chosen không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- mật khẩu Nếu number ≤ 0 chia sẻ hoặc number_chosen < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tìm số hoán vị gồm 4 phần tử từ 12 phần tử khóa chặn được mô tả trong bảng dữ liệu mẹo vặt dưới đây:

Hàm PERMUTATIONA - Hàm trả về số lượng các hoán vị (có thể lặp lại) của một số đối tượng đã cho trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =PERMUTATIONA(E6,E7)

Hàm PERMUTATIONA - Hàm trả về số lượng các hoán vị (có thể lặp lại) của một số đối tượng đã cho trong Excel

- Nhấn Enter -> số hoán vị gồm 4 phần tử là:

Hàm PERMUTATIONA - Hàm trả về số lượng các hoán vị (có thể lặp lại) của một số đối tượng đã cho trong Excel

- Do số phần tử trong hoán vị cài đặt có thể lặp lại nên trường hợp number (số đối tượng)< number_chosen (số đối tượng trong 1 hoán vị)-> hàm bản quyền vẫn tính toán xóa tài khoản và trả về giá trị đúng:

Hàm PERMUTATIONA - Hàm trả về số lượng các hoán vị (có thể lặp lại) của một số đối tượng đã cho trong Excel

- Trường hợp number ≤ 0 trên điện thoại hoặc number_chosen < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm PERMUTATIONA - Hàm trả về số lượng các hoán vị (có thể lặp lại) của một số đối tượng đã cho trong Excel

khóa chặn Trên đây là hướng dẫn hỗ trợ và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PERMUTATIONA trong Excel.

Chúc lừa đảo các bạn thành công!

4.9/5 (68 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online