Hàm RIGHT() và RIGHTB() trong Excel

Hàm RIGHT() trả về kết quả là một hoặc nhiều ký tự cuối cùng trong chuỗi văn bản dựa vào số lượng ký tự mà các bạn đưa ra. Hàm RIGHT() luôn đến mỗi ký tự là 1 dù là byte đơn hay byte kép hay ngôn ngữ mặc định là gì.

Trong khi xử lý dữ liệu chuỗi trong Excel giả mạo , bản quyền các bạn gặp phải trường hợp cần cắt chuỗi ký tự bên phải lừa đảo của một chuỗi trực tuyến . Việc sử dụng hàm RIGHT() hay hàm RIGHTB() tăng tốc để cắt chuỗi là an toàn rất cần thiết hay nhất .

lừa đảo rất nhiều bạn chưa biết cách sử dụng hàm RIGHT() xóa tài khoản , RIGHTB() chia sẻ các bạn cùng theo dõi bài viết danh sách dưới đây ở đâu tốt để biết cách sử dụng hai hàm này tốt nhất nhé.

Hàm RIGHT() và RIGHTB() trong Excel

Mô tả

Hàm RIGHT() trả về kết quả là một chia sẻ hoặc nhiều ký tự cuối cùng trong chuỗi văn bản dựa vào số lượng ký tự kích hoạt khóa chặn các bạn đưa ra tính năng . Hàm RIGHT() luôn đến mỗi ký tự là 1 nguyên nhân dù là byte đơn hay byte kép hay ngôn ngữ mặc định là gì cài đặt .

Hàm RIGHTB() trả về kết quả là một ở đâu nhanh hoặc nhiều ký tự cuối trong chuỗi văn bản dựa vào số byte ở đâu nhanh lấy liền các bạn chỉ định giá rẻ . Hàm RIGHTB() đếm mỗi ký tự byte kép là 2 nơi nào nếu ngôn ngữ lừa đảo được thiết lập mặc định là một trong như thế nào các ngôn ngữ hỗ trợ DBCS kỹ thuật , mật khẩu nếu không hàm nguyên nhân sẽ đếm mỗi ký tự là 1.

Cú pháp

=RIGHT(text,[num_chars])

=RIGHTB(text,[num_bytes])

Trong đó:

-text: là chuỗi văn bản mật khẩu các bạn muốn trích xuất sử dụng các ký tự.

- num_chars: số lượng ký tự như thế nào sử dụng các bạn muốn hàm RIGHT() trích xuất.

-num_bytes: số lượng byte kinh nghiệm lấy liền các bạn muốn hàm RIGHTB() trích xuất.

Ghi chú

- giảm giá Nếu num_chars trên điện thoại được bỏ qua thanh toán thì mặc định địa chỉ của nó là 1.

- Num_chars luôn phải lớn hơn chia sẻ hoặc bằng 0.

- trên điện thoại Nếu num_chars lớn hơn độ dài sử dụng của chuỗi văn bản chia sẻ thì hàm mẹo vặt sẽ trả về toàn bộ chuỗi văn bản.

Ví dụ

Cho một chuỗi văn bản "Nguyễn Văn Bình" hay nhất các bạn trích xuất 5 ký tự cuối trong văn bản trên.

- Nhập trực tiếp text vào hàm RIGHT() link down .

Hàm RIGHT() và RIGHTB() trong Excel

- Tham chiếu text từ ô trong Excel vào hàm RIGHT() tăng tốc .

Hàm RIGHT() và RIGHTB() trong Excel

Bài viết trên nạp tiền đã mô tả cú pháp cài đặt và ví dụ giúp mới nhất các bạn hiểu rõ hơn về hàm RIGHT() tối ưu và hàm RIGHTB() bản quyền . Các bạn địa chỉ có thể sử dụng chúng một cách linh hoạt khi thao tác tổng hợp , xử lý dữ liệu tải về với chuỗi văn bản nhanh nhất . Chúc tự động các bạn thành công!

4.9/5 (62 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext