Hàm TBILLYIELD – Hàm tính tỷ lệ chiết khấu cho một trái phiếu trong kho bạc trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa và ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm TBILLYIELD – Hàm tính tỷ lệ chiết khấu cho một trái phiếu trong kho bạc.

Bài viết download dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa mẹo vặt và ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm TBILLYIELD – Hàm tính tỷ lệ chiết khấu cho một trái phiếu trong kho bạc.

Mô tả: Hàm thực hiện tính tỷ lệ chiết khấu hay còn gọi tỷ lệ lợi nhuận dịch vụ của trái phiếu trong kho bạc.

Cú pháp: = TBILLYIELD(settlement bản quyền , maturity bản quyền , pr) giả mạo .

Trong đó:

- settlement: Là ngày kết toán tài khoản của chứng khoán miễn phí , là ngày sau ngày phát hành chứng khoán xóa tài khoản được bán cho người mua danh sách , là tham số bắt buộc.

- maturity: Ngày đáo hạn hay hết hạn link down của chứng khoán.

- pr: Giá trị miễn phí của chứng khoán dựa trên mệnh giá đồng $100.

Chú ý:

- Hàm thực hiện tính toán dựa trên công thức:

 

- Trường hợp settlement tải về , maturity không hợp lệ hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- miễn phí Nếu pr < 0 hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- kiểm tra Nếu settlement > maturity nạp tiền hoặc maturitysettlement > 12 tháng năm sau => hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính tỷ lệ lợi nhuận tự động của một trái phiếu kho bạc có ngày kết toán là 1/5/2015 mẹo vặt , ngày đáo hạn là ngày 1/1/2016 dựa trên đồng mệnh giá $100 là $92.99.

Hàm TBILLYIELD – Hàm tính tỷ lệ chiết khấu cho một trái phiếu trong kho bạc trong Excel

Tại ô cần tính tỷ lệ lợi nhuận nhập công thức: =TBILLYIELD(B6,C6,D6).

Hàm TBILLYIELD – Hàm tính tỷ lệ chiết khấu cho một trái phiếu trong kho bạc trong Excel

Nhấn Enter -> Tỷ lệ lợi nhuận ở đâu nhanh của trái phiếu có mệnh giá 92.98$ là:

Hàm TBILLYIELD – Hàm tính tỷ lệ chiết khấu cho một trái phiếu trong kho bạc trong Excel

Trường hợp giả mạo nếu ngày hết hạn trừ ngày kết toán có số tháng lớn hơn 1 năm -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm TBILLYIELD – Hàm tính tỷ lệ chiết khấu cho một trái phiếu trong kho bạc trong Excel

tốt nhất Trên đây là cách sử dụng kích hoạt giá rẻ các trường hợp kiểm tra đặc biệt giảm giá của hàm TBILLYIELD hy vọng giúp ích cho mới nhất các bạn mật khẩu .

Chúc hay nhất các bạn thành công!

4.9/5 (86 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online