Hàm TDIST - Hàm trả về xác suất của phân phối Student trong Excel

Trong xác suất thống kê việc tính xác suất là công việc thường xuyên và gây nhiều áp lực cho các bạn. Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết hàm TDISTgiúp bạn tính giá trị xác suất của phân phối Student.

Trong xác suất thống kê việc tính xác suất là công việc thường xuyên mẹo vặt và gây nhiều áp lực cho danh sách các bạn nạp tiền . Bài viết phải làm sao dưới đây giới thiệu chi tiết hàm TDISTgiúp bạn tính giá trị xác suất mẹo vặt của phân phối Student.

Mô tả: Hàm trả về xác suất hay nhất của phân phối t Student chi tiết , phân phối t Student qua app được ứng dụng trong việc kiểm tra giả thiết đưa ra xóa tài khoản với tập dữ liệu mẫu nơi nào tương đối nhỏ.

Cú pháp: TDIST(x kiểm tra , degrees_freedom full crack , tails) tăng tốc .

Trong đó:

- x: Giá trị dùng trên điện thoại để tính xác suất phân phối kích hoạt , là tham số bắt buộc.

- degrees_freedom: Số bậc tự do (ở định dạng số nguyên) sửa lỗi , là tham số bắt buộc.

- tails: Xác định số phần dư chia sẻ của giá trị trả về tài khoản , là tham số bắt buộc đăng ký vay và có quản lý các giá trị sau:

+ tails = 1 -> Hàm TDIST () trả về phân phối 1 phía địa chỉ .

+ tails = 2 -> Hàm TDIST () trả về phân phối 2 phía.

Chú ý:

- Tất cả dịch vụ các tham số trong hàm TDIST () đều phải ở dạng số chi tiết nếu không hàm báo lỗi #VALUE.

- Giá trị x phải lớn hơn 0 giảm giá nếu không hàm trả về giá trị lỗi #NUM! dịch vụ , trường hợp bạn phải làm sao vẫn muốn lấy xác suất qua mạng của giá trị x nhỏ hơn 0 lưu ý sau: TDIST(-x,df,1) = 1 – TDIST(x,df,1).

- Trường hợp degrees_freedom <1 -> Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- kiểm tra Nếu degrees_freedom tốt nhất Tails là số thập phân -> hàm thực hiện lấy phần nguyên địa chỉ của 2 tham số này.

- Giá trị tham số tails nằm trong tập {1 qua app , 2} dịch vụ nếu không hàm báo lỗi #NUM!

- Trường hợp bản quyền nếu tails =1 -> hàm TDIST = P(X>x) qua mạng , giảm giá nếu tails =2 -> hàm TDIST = P(|X| >x) = P(X > x) lừa đảo hoặc = P(X < -x).

Ví dụ:

Tính xác suất tài khoản của phân phối 3.88 bản quyền với số bậc tự do là 66 trong 2 trường hợp link down của tham số tails.

Hàm TDIST - Hàm trả về xác suất của phân phối Student trong Excel

- TH1: Trường hợp tails =1.

Tại ô cần tính nhập công thức: =TDIST(D6,D7,D8).

Hàm TDIST - Hàm trả về xác suất của phân phối Student trong Excel

Nhấn phím Enter nhận bản quyền được kết quả:

Hàm TDIST - Hàm trả về xác suất của phân phối Student trong Excel

Vậy xác suất tải về của 3.88 danh sách với số bậc là 66 khi tails =1 có giá trị là 0.000121842.

- TH2: Trường hợp tham số tails =2.

Tương tự như trường hợp tails =1 nhập công thức =TDIST(D7,D8,D9) -> nhấn Enter kết quả là:

Hàm TDIST - Hàm trả về xác suất của phân phối Student trong Excel

- TH3: Giả sử bạn muốn tính xác suất ứng dụng của giá trị -3.88 có số bậc tự do là 66 trong trường hợp tails =1 xóa tài khoản .

quảng cáo Nếu bạn nhập công thức TDIST cho giá trị -3.88 hàm trả về giá trị lỗi:

Hàm TDIST - Hàm trả về xác suất của phân phối Student trong Excel

Vì hàm SDIST không hỗ trợ khi tham số nhỏ hơn 0 kinh nghiệm . Vậy trực tuyến để tính xác suất tài khoản của -3.88 bạn làm ở đâu uy tín như sau: Tính xác suất công cụ của giá trị 3.88 -> xác suất thanh toán của -3.88 = 1- SDIST(3.88).

Hàm TDIST - Hàm trả về xác suất của phân phối Student trong Excel

nơi nào Trên đây là cách sử dụng kiểm tra khóa chặn các trường hợp mẹo vặt đặc biệt địa chỉ của hàm TDIST danh sách , hy vọng hỗ trợ cho tăng tốc các bạn trong mật khẩu quá trình làm việc kinh nghiệm .

Chúc chia sẻ các bạn thành công!

4.8/5 (82 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online