Hàm T.DIST.RT - Hàm trả về phân bố t Student phía bên phải trong Excel

Hàm T.DIST.RT: Hàm trả về phân bố t Student phía bên phải. Hàm sử dụng trong việc kiểm tra giả thuyết của tập dữ liệu có số lượng nhỏ. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi. Cú pháp: T.DIST.RT(x,deg_freedom)

Bài viết khóa chặn dưới đây giới thiệu tới lấy liền các bạn hàm T.DIST.RT - 1 trong số ở đâu uy tín những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê lấy liền rất tốt nhất được ưa dùng trong Excel.

Hàm T.DIST.RT - Hàm trả về phân bố t Student phía bên phải trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố t Student phía bên phải tăng tốc . Hàm sử dụng trong việc kiểm tra giả thuyết hay nhất của tập dữ liệu có số lượng nhỏ quản lý . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: T.DIST.RT(x,deg_freedom)

Trong đó:

- x: Giá trị dùng giảm giá để đánh giá phân bố công cụ , là tham số bắt buộc.

- deg_freedom: Số bậc tự do tự động của phân bố hay nhất , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Bất kì đối số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- giá rẻ Nếu deg_freedom < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Giá trị tối thiểu tự động của deg_freedom phải bằng 1.

Ví dụ:

Tính phân bố t Student đầu bên phải sử dụng của mật khẩu các giá trị trong bảng dữ liệu thanh toán dưới đây:

Hàm T.DIST.RT - Hàm trả về phân bố t Student phía bên phải trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =T.DIST.RT(D6,D7)

Hàm T.DIST.RT - Hàm trả về phân bố t Student phía bên phải trong Excel

- Nhấn Enter -> phân bố t Student đầu bên phải là:

Hàm T.DIST.RT - Hàm trả về phân bố t Student phía bên phải trong Excel

- Trường hợp giá trị qua mạng để đánh giá phân bố nhỏ hơn 0 -> hàm kích hoạt vẫn trả về kết quả đúng:

Hàm T.DIST.RT - Hàm trả về phân bố t Student phía bên phải trong Excel

- Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm T.DIST.RT - Hàm trả về phân bố t Student phía bên phải trong Excel

lừa đảo Trên đây là hướng dẫn nạp tiền và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm T.DIST.RT trong Excel.

Chúc miễn phí các bạn thành công!

4.9/5 (68 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online