Hàm VAR - Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu trong Excel

Hàm VAR: Hàm thực hiện ước tính phương sau dựa trên mẫu từ một tập hợp cho trước. Các đối số của hàm có thể là số, tên hoặc mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Bài viết kích hoạt dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm VAR giả mạo , Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu.

Mô tả: Hàm thực hiện ước tính phương sau dựa trên mẫu từ một tập hợp cho trước lấy liền . Các đối số như thế nào của hàm chi tiết có thể là số nguyên nhân , tên tốc độ hoặc mảng bản quyền hoặc tham chiếu có chứa số.

Cú pháp: VAR(số 1,[số 2],...).

Trong đó:

- số 1: Đối số dạng số đầu tiên tương ứng dữ liệu với mẫu tổng thể miễn phí , là tham số bắt buộc.

- [số 2],..: Là tính năng các đối số dạng số từ 2 -> 255 tương ứng an toàn với một mẫu dịch vụ của tập hợp tự động , là tham số tùy chọn.

Chú ý:

- Do hàm VAR giả định hướng dẫn các đối số là một mẫu giá rẻ của tập hợp ở đâu tốt , tự động nếu dữ liệu là một tập hợp vô hiệu hóa thì sử dụng hàm VARP tài khoản để tính toán phương sai.

- Các đối số tài khoản của hàm dịch vụ có thể là số tính năng , tên dịch vụ , mảng khóa chặn hoặc tham chiếu có chứa số.

- Trường hợp nguyên nhân các đối số là mảng link down hoặc tham chiếu ở đâu nhanh các giá trị số hay tham chiếu mới quản lý được tính còn giá trị logic thanh toán , văn bản giả mạo , giá trị trống bị bỏ qua.

- Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi hàm trả về giá trị lỗi vì không thể chuyển đổi tốc độ các giá trị đó sang kiểu số.

- giảm giá Nếu bạn muốn sử dụng tự động các giá trị logic qua app và trình bày số dạng văn bản vào trong 1 tham chiếu sử dụng để tính toán cần sử dụng thêm hàm VARPA.

- Phương trình xóa tài khoản của hàm VAR:

Hàm VAR - Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu trong Excel

Trong đó:

- x là trung độ mẫu AVERAGE (số 1 như thế nào , số 2 phải làm sao , …).

- n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính giá trị hàm VAR quản lý với tất toán các tham số sau:

Hàm VAR - Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức: =VAR(D6,D7,D8,D9).

Hàm VAR - Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu trong Excel

Nhấn Enter -> kết quả giá trị hàm VAR là:

Hàm VAR - Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu trong Excel

Trường hợp tham số là giá trị trống tốt nhất hoặc không phải ở dạng số -> tham số bị bỏ qua:

Hàm VAR - Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu trong Excel

giả mạo Trên đây là cách dùng tốt nhất và một số chú ý khi sử dụng hàm VAR hướng dẫn , hy vọng giúp ích cho quảng cáo các bạn an toàn .

Chúc hướng dẫn các bạn thành công!

4.9/5 (90 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online