Hàm WEEKDAY - Hàm trả về thứ trong tuần của 1 ngày tương ứng trong Excel

Hàm WEEKDAY: Hàm trả về thứ trong tuần của 1 ngày tương ứng. Giá trị trả về là số nguyên từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ 7). Cú pháp: WEEKDAY(serial_number,[return_type])

Bài viết giảm giá dưới đây giới thiệu tới tài khoản các bạn hàm WEEKDAY – 1 trong số tối ưu những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng nhanh nhất và thời gian địa chỉ rất dữ liệu được ưa dùng trong Excel.

Hàm WEEKDAY - Hàm trả về thứ trong tuần của 1 ngày tương ứng trong Excel

Mô tả: Hàm trả về thứ trong tuần vô hiệu hóa của 1 ngày tương ứng vô hiệu hóa . Giá trị trả về là số nguyên từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ 7).

Cú pháp: WEEKDAY(serial_number,[return_type])

Trong đó:

- serial_number: Giá trị ngày muốn xác định thứ kích hoạt , là tham số bắt buộc.

- return_type: Giá trị xác định kiểu trả về nguyên nhân , là tham số tùy chọn có mật khẩu các giá trị sau:

+ return_type = 1 trên điện thoại hoặc bỏ qua -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng chủ nhật) cho đến 7 (thứ 7).

+ return_type = 2 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 2) cho đến 7 (chủ nhật).

+ return_type = 3 -> Xác định giá trị = 0 (tương ứng thứ 2) cho đến 6 (chủ nhật).

+ return_type = 11 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 2) cho đến 7 (chủ nhật).

+ return_type = 12 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 3) cho đến 7 (thứ 2).

+ return_type = 13 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 4) cho đến 7 (thứ 3).

+ return_type = 14 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 5) cho đến 7 (thứ 4).

+ return_type = 15 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 6) cho đến 7 (thứ 5).

+ return_type = 16 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 7) cho đến 7 (thứ 6)

+ return_type = 17 -> Xác định giá trị = 1 (chủ nhật) cho đến 7 (thứ 7).

Chú ý:

- Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê – ri liên tiếp trực tuyến để thuận lợi cho kinh nghiệm quá trình tính toán.

- ở đâu tốt Nếu serial_number nằm ngoài giá phạm vi cơ bản -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

qua web Nếu return_type nằm ngoài giá phạm vi full crack các giá trị ở đâu nhanh đã xác định ở trên -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tìm thứ khóa chặn của ứng dụng những ngày trong bảng sau theo kinh nghiệm các giá trị return_type khác nhau:

Hàm WEEKDAY - Hàm trả về thứ trong tuần của 1 ngày tương ứng trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =WEEKDAY(E7,F7).

Hàm WEEKDAY - Hàm trả về thứ trong tuần của 1 ngày tương ứng trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm WEEKDAY - Hàm trả về thứ trong tuần của 1 ngày tương ứng trong Excel

- Với cùng 1 giá trị ngày quản lý nhưng kiểu trả về return_type khác nhau -> cho kết quả khác nhau:

Hàm WEEKDAY - Hàm trả về thứ trong tuần của 1 ngày tương ứng trong Excel

- Trường hợp nhập dữ liệu ngày sai link down , ở đây nhập giá trị tháng =15 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm WEEKDAY - Hàm trả về thứ trong tuần của 1 ngày tương ứng trong Excel

- nguyên nhân Nếu giá trị return_type vượt ngoài phạm vi địa chỉ các giá trị tài khoản của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm WEEKDAY - Hàm trả về thứ trong tuần của 1 ngày tương ứng trong Excel

danh sách Trên đây là hướng dẫn danh sách và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm WEEKDAY() trong Excel.

Chúc hướng dẫn các bạn thành công!

4.8/5 (73 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online