Hàm YEARFRAC - Hàm trả về phần năm được tính bằng số ngày trọn vẹn giữa 2 ngày cụ thể trong Excel

Hàm YEARFRAC: Hàm trả về phần năm được tính bằng số ngày trọn vẹn giữa 2 ngày cụ thể trong Excel. Cú pháp: YEARFRAC(start_date, end_date, [basis])

Bài viết kinh nghiệm dưới đây giới thiệu tới địa chỉ các bạn hàm YEARFRAC – 1 trong số kỹ thuật những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng tài khoản và thời gian quản lý rất lừa đảo được ưa dùng trong Excel.

Hàm YEARFRAC - Hàm trả về phần năm được tính bằng số ngày trọn vẹn giữa 2 ngày cụ thể trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phần năm địa chỉ được tính bằng số ngày trọn vẹn giữa 2 ngày cụ thể trong Excel.

Cú pháp: YEARFRAC(start_date dữ liệu , end_date cập nhật , [basis])

Trong đó:

- start_date: Ngày bắt đầu cần tính số năm sửa lỗi , là tham số bắt buộc.

- end_date: Ngày kết thúc muốn tính số năm hướng dẫn , là tham số bắt buộc.

- basis: Cơ sở xác định cách đếm ngày sử dụng , là tham số tùy chọn gồm nguyên nhân các giá trị sau:

+ basis =0 -> Cơ sở đếm ngày theo US(NASD) 30/360.

+ basis =1 -> Cơ sở đếm ngày là số ngày thực tế/ năm thực tế.

+ basis =2 -> Cơ sở đếm ngày là số ngày thực tế/ 1 năm 360 ngày.

+ basis =3 -> Cơ sở đếm ngày là số ngày thực tế / 1 năm có 365 ngày.

+ basis =4 -> Cơ sở đếm ngày theo EUROPEAN 30/360.

Chú ý:

- Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng số sê – ri xóa tài khoản để thuận lợi cho tăng tốc quá trình tính toán.

- Tất cả tốt nhất các đối số sửa lỗi của hàm kích hoạt nếu là số thập phân -> bị cắt cụt thành số nguyên.

- thanh toán Nếu giá trị start_date cập nhật , end_date không phải ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- download Nếu basis nằm ngoài nơi nào các giá trị 0 tới 4 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính số năm tương ứng ở đâu nhanh với khoảng thời gian sau:

Hàm YEARFRAC - Hàm trả về phần năm được tính bằng số ngày trọn vẹn giữa 2 ngày cụ thể trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =YEARFRAC(E7,F7,G7).

Hàm YEARFRAC - Hàm trả về phần năm được tính bằng số ngày trọn vẹn giữa 2 ngày cụ thể trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị tương ứng lấy liền với 2 khoảng ngày trên là:

Hàm YEARFRAC - Hàm trả về phần năm được tính bằng số ngày trọn vẹn giữa 2 ngày cụ thể trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho lừa đảo các giá trị còn lại tổng hợp được kết quả:

Hàm YEARFRAC - Hàm trả về phần năm được tính bằng số ngày trọn vẹn giữa 2 ngày cụ thể trong Excel

- Trường hợp giá trị basis nằm ngoài phạm vi như thế nào các giá trị miễn phí của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm YEARFRAC - Hàm trả về phần năm được tính bằng số ngày trọn vẹn giữa 2 ngày cụ thể trong Excel

mẹo vặt Trên đây là hướng dẫn dữ liệu và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm YEARFRAC trong Excel.

Chúc như thế nào các bạn thành công!

4.9/5 (64 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online