So sánh hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel

Bài viết dưới đây giúp các bạn phân biệt rõ về ý nghĩa cũng như cách sử dụng giữa 2 hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel.

Bài viết giảm giá dưới đây giúp công cụ các bạn phân biệt rõ về ý nghĩa thanh toán cũng như cách sử dụng giữa 2 hàm WEEKDAY mới nhất và WEEKNUM trong Excel.

1 trực tuyến . Về ý nghĩa:

- Giống nhau: Cả 2 hàm đều trả về số thứ tự.

- Khác nhau:

+ Hàm WEEKDAY cho biết số thứ tự kinh nghiệm của ngày trong tuần.

+ Hàm WEEKNUM cho biết số thứ tự hướng dẫn của tuần trong năm.

+ Giá trị trả về:

* Hàm WEEKDAY nằm trong tập {1 cài đặt , 2 lừa đảo , 3 mới nhất , 4 tải về , 5 ở đâu tốt , 6 công cụ , 7}.

* Hàm WEEKNUM lớn hơn giá trị hàm WEEKDAY tương ứng dịch vụ với tổng số tuần trong năm.

2 an toàn . Về cú pháp:

2.1 download . Hàm WEEKDAY

Cú pháp: WEEKDAY(serial_number,[return_type]).

Trong đó:

- serial_number: là một số tuần tự thể hiện ngày tháng muốn xác định thứ trong tuần tự động , là tham số bắt buộc.

- return_type: là một số dùng tăng tốc để xác định kiểu giá trị trả về ứng dụng , là tham số tùy chọn chi tiết , mặc định là 1 dịch vụ , có cài đặt các giá trị sau:

+ return_type = 1 danh sách hoặc bỏ qua: Giá trị từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ 7).

+ return_type = 2: Là số từ 1 (thứ 2) đến 7 (chủ nhật).

+ return_type = 3: Là số từ 1 (thứ 2) đến 7 (chủ nhật).

+ return_type = 11: Là số từ 1 (thứ 2) đến 7 (chủ nhật).

+ return_type = 12: Là số từ 1 (thứ 3) đến 7 (thứ 2).

+ return_type = 13: Là số từ 1 (thứ 4) đến 7 (thứ 3).

+ return_type = 14: Là số từ 1 (thứ 5) đến 7 (thứ 4).

+ return_type = 15: Là số từ 1 (thứ 6) đến 7 (thứ 5).

+ return_type = 16: Là số từ 1 (thứ 7) đến 7 (thứ 6).

+ return_type = 17: Là số từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ 7).

2.2 quảng cáo . Hàm WEEKNUM

Cú pháp: WEEKNUM(serial_number,[return_type]) tải về .

Trong đó:

- serial_number: Là một ngày trong tuần nạp tiền , là tham số bắt buộc.

- return_type: Là một số kích hoạt để xác định tuần bắt đầu từ ngày nào chia sẻ , giá trị mặc định là 1 có mẹo vặt các giá trị sau:

+ return_type = 1 qua web hoặc bỏ qua -> tuần bắt đầu vào là chủ nhật quản lý và giá trị =1.

+ return_type = 2 -> tuần bắt đầu vào thứ 2 sửa lỗi và giá trị =1.

+ return_type = 11 -> tuần bắt đầu vào thứ 2 nguyên nhân và giá trị =1.

+ return_type = 12 -> tuần bắt đầu vào thứ 3 kỹ thuật và giá trị =1.

+ return_type = 13 -> tuần bắt đầu vào thứ 4 tốc độ và giá trị =1.

+ return_type = 14 -> tuần bắt đầu vào thứ 5 chia sẻ và giá trị =1.

+ return_type = 15 -> tuần bắt đầu vào thứ 6 danh sách và giá trị =1.

+ return_type = 16 -> tuần bắt đầu vào thứ 7 ứng dụng và giá trị =1.

+ return_type = 17 -> tuần bắt đầu vào chủ nhật kích hoạt và giá trị =1.

+ return_type = 21 -> tuần bắt đầu vào thứ 2 chi tiết và giá trị =2.

tốc độ Như vậy về số tham số 2 hàm giống nhau nhanh nhất nhưng khác nhau ở giá trị chi tiết các tham số nhanh nhất và giá trị trả về.

3 tải về . Ví dụ:

Tính ngày 6/15/2016 là ngày thứ mấy khóa chặn và nằm trong tuần thứ bao nhiêu phải làm sao của năm.

So sánh hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel

- Tính xem ngày 6/15/2016 là ngày thứ mấy trong tuần.

Tại ô cần tính nhập công thức: =WEEKDAY(D6,D7).

So sánh hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel

Nhấn Enter -> kết quả ngày 6/15/2016 là ngày thứ 4 trong tuần.

So sánh hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel

- Tính ngày 6/15/2016 nằm trong tuần thứ bao nhiêu full crack của năm.

Tại ô cần tính nhập công thức: =WEEKNUM(D6,D7).

So sánh hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel

Nhấn Enter -> ngày 6/15/2016 nằm ở tuần thứ 25 thanh toán của năm 2016.

So sánh hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel

link down Như vậy mẹo vặt với cùng một ngày sử dụng 2 hàm WEEKNUM lấy liền WEEKDAY ứng dụng sẽ xác định ngày đó là thứ mấy trong tuần qua app và nằm ở tuần thứ bao nhiêu trong năm qua web .

tất toán Trên đây là sự so sánh sự giống nhau trực tuyến và khác nhau giữa 2 hàm WEEKNUM ở đâu uy tín WEEKDAY hy vọng giúp ích cho quản lý các bạn tài khoản .

Chúc hướng dẫn các bạn thành công!

4.8/5 (81 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online