Các lệnh trong CAD - Tổng hợp lệnh AutoCAD đầy đủ nhất

Để dùng thành thạo được AutoCad bạn sẽ cần có một thời gian dài để học tập và làm quen với các lệnh trong AutoCad, tuy nhiên các lệnh trong AutoCad rất nhiều và không hề dễ nhớ chút nào. Chính vì vậy ở bài viết này Thuthuatphanmem.vn s

AutoCad là phần mềm vẽ tất toán , thiết kế đồ họa 2D ở đâu nhanh , 3D chuyên dụng cho hỗ trợ các kỹ sư xây dựng tính năng , diện tử dữ liệu , chi tiết máy…v.v.. mật khẩu Nếu bạn học thiết kế phải làm sao thì chắc chắn khóa chặn đã không còn ở đâu nhanh quá xa lạ qua app với phần mềm này rồi như thế nào . Để dùng thành thạo tăng tốc được AutoCad bạn nguyên nhân sẽ cần có một thời gian dài giả mạo để học tập quảng cáo và làm quen qua app với nơi nào các lệnh trong AutoCad cập nhật , tuy nhiên hướng dẫn các lệnh trong AutoCad như thế nào rất nhiều giá rẻ và không hề dễ nhớ chút nào dịch vụ . Chính vì vậy ở bài viết này Thuthuatphanmem.vn khóa chặn sẽ tổng hợp giúp ở đâu uy tín các bạn toàn bộ cập nhật các lệnh trong AutoCad nạp tiền để bạn mẹo vặt có thể dễ dàng sử dụng khi cần kỹ thuật . Mời tài khoản các bạn cùng tham khảo bài viết.

CÁC LỆNH THƯỜNG DÙNG TRONG AUTOCAD – TỔNG HỢP TOÀN BỘ CÁC LỆNH TRONG AUTOCAD

Các lệnh trong CAD - Tổng hợp lệnh AutoCAD đầy đủ nhất

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “3”

 • 3A ­- 3DARRAY: Sao chép thành dãy trong 3D
 • 3DO - ­3DORBIT: Xoay đối tượng trong không gian 3D
 • 3F - 3DFACE: Tạo mặt 3D
 • 3P ­- 3DPOLY: Vẽ đường PLine không gian 3 chiều

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “A”

 • A ­- ARC: Vẽ cung tròn
 • AA -­ AREA: Tính diện tích qua web và chu vi 1
 • AL ­- ALIGN: Di chuyển tối ưu , xoay tính năng , scale
 • AR -­ ARRAY: Sao chép đối tượng thành dãy trong 2D
 • ATT -­ ATTDEF: Định nghĩa thuộc tính
 • ATE ­- ATTEDIT: Hiệu chỉnh thuộc tính hướng dẫn của Block

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “B”

 • B ­- BLOCK :Tạo Block
 • BO -­ BOUNDARY: Tạo đa tuyến kín
 • BR ­- BREAK: Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “C”

 • C ­- CIRCLE: Vẽ đường tròn
 • CH -­ PROPERTIES: Hiệu chỉnh tính chất qua mạng của đối tượng
 • CHA -­ ChaMFER: Vát mép hỗ trợ các cạnh
 • CO mật khẩu , CP -­ COPY: Sao chép đối tượng

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “D”

 • D -­ DIMSTYLE: Tạo kiểu kích thước
 • DAL ­- DIMALIGNED: Ghi kích thước xiên
 • DAN ­- DIMANGULAR: Ghi kích thước góc
 • DBA -­ DIMBASELINE: Ghi kích thước song song
 • DCO ­- DIMCONTINUE: Ghi kích thước nối tiếp
 • DDI ­- DIMDIAMETER: Ghi kích thước đường kính
 • DED ­- DIMEDIT: Chỉnh sửa kích thước
 • DI ­- DIST: Đo khoảng cách tính năng và góc giữa 2 điểm
 • DIV -­ DIVIDE: Chia đối tượng thành giảm giá các phần bằng nhau
 • DLI ­- DIMLINEAR: Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang
 • DO ­- DONUT: Vẽ hình vành khăn
 • DOR -­ DIMORDINATE: Tọa độ điểm
 • DRA ­- DIMRADIU: Ghi kích thước bán kính
 • DT ­- DTEXT: Ghi văn bản

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “E”

 • E ­- ERASE: Xoá đối tượng
 • ED -­ DDEDIT: Hiệu chỉnh kích thước
 • EL ­- ELLIPSE: Vẽ elip
 • EX ­- EXTEND: Kéo dài đối tượng
 • EXIT -­ QUIT: Thoát khỏi chương trình
 • EXT ­- EXTRUDE: Tạo khối từ hình 2D F
 • F ­- FILLET: Tạo góc lượn/ Bo tròn góc
 • FI -­ FILTER: Chọn lọc đối tượng theo thuộc tính

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “H”

 • H -­ BHATCH: Vẽ mặt cắt
 • H -­ HATCH: Vẽ mặt cắt
 • HE -­ HATCHEDIT: Hiệu chỉnh mặt cắt
 • HI -­ HIDE: Tạo lại mô hình 3D trực tuyến với qua mạng các đường bị khuất

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “I”

 • I -­ INSERT: Chèn khối
 • I - ­INSERT: Chỉnh sửa khối mật khẩu được chèn
 • IN ­- INTERSECT: Tạo ra phần giao lấy liền của 2 đối tượng

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “L”

 • L­ - LINE: Vẽ đường thẳng
 • LA ­- LAYER: Tạo lớp thanh toán kiểm tra các thuộc tính
 • LA -­ LAYER: Hiệu chỉnh thuộc tính tự động của layer
 • LE ­- LEADER: Tạo đường dẫn chú thích
 • LEN -­ LENGTHEN: Kéo dài/ thu ngắn đối tượng ở đâu uy tín với chiều dài cho trước
 • LW ­- LWEIGHT: Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ
 • LO - LAYOUT: Tạo layout
 • LT -­ LINETYPE: Hiển thị hộp thoại tạo nơi nào và xác lập ở đâu uy tín các kiểu đường
 • LTS ­- LTSCALE: Xác lập tỉ lệ đường nét

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “M”

 • M ­- MOVE: Di chuyển đối tượng mới nhất được chọn
 • MA -­ MATCHPROP: Sao chép nhanh nhất các thuộc tính từ 1 đối tượng này sang 1 hay nhiều đối t­ượng khác
 • MI ­- MIRROR: Lấy đối xứng quanh 1 trục
 • ML -­ MLINE: Tạo ra phải làm sao các đường song song
 • MO - PROPERTIES: Hiệu chỉnh trên điện thoại các thuộc tính
 • MS - MSPACE: Chuyển từ không gian giấy sang không gian mô hình
 • MT - MTEXT: Tạo ra 1 đoạn văn bản
 • MV - MVIEW: Tạo ra cửa sổ động

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “O”

 • - OFFSET: Sao chép song song

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “P”

 • P - PAN: Di chuyển cả bản vẽ
 • P - PAN: Di chuyển cả bản vẽ từ điểm 1 sang điểm thứ 2
 • PE - PEDIT: Chỉnh sửa nạp tiền các đa tuyến
 • PL - PLINE: Vẽ đa tuyến
 • PO - POINT: Vẽ điểm
 • POL - POLYGON: Vẽ đa giác đều khép kín
 • PS - PSPACE: Chuyển từ không gian mô hình sang không gian giấy

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “R”

 • R - REDRAW: Làm tươi lại màn hình
 • REC - RECTANGLE: Vẽ hình chữ nhật
 • REG­ - REGION: Tạo miền
 • REV -­ REVOLVE: Tạo khối 3D tròn xoay
 • RO ­- ROTATE: Xoay tổng hợp các đối tượng quản lý được chọn xung quanh 1 điểm
 • RR - RENDER: Hiển thị vật liệu hướng dẫn , cây cảnh giả mạo , đèn,.. chi tiết . đối tượng

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “S”

 • S -­ StrETCH: Kéo dài/ thu ngắn/ tập hợp đối tượng
 • SC -­ SCALE: Phóng to nguyên nhân , thu nhỏ theo tỷ lệ
 • SHA -­ SHADE: Tô bóng đối tượng 3D
 • SL -­ SLICE: Cắt khối 3D
 • SO -­ SOLID: Tạo ra đăng ký vay các đa tuyến bố thể sửa lỗi được tô đầy
 • SPL ­- SPLINE: Vẽ đường cong bất kỳ
 • SPE -­ SPLINEDIT: Hiệu chỉnh spline
 • ST -­ STYLE: Tạo tải về các kiểu ghi văn bản
 • SU -­ SUBTRACT: Phép trừ khối

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “T”

 • T -  MTEXT: Tạo ra 1 đoạn văn bản
 • TH -­ THICKNESS: Tạo độ dày cho đối tượng
 • TOR ­- TORUS: Vẽ Xuyến
 • TR ­- TRIM: Cắt xén đối tượng

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “U”

 • UN ­- UNITS: Định đơn vị bản vẽ
 • UNI -­ UNION: Phép cộng khối

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “V”

 • VP -­ DDVPOINT: Xác lập hướng xem 3 chiều

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “W”

 • WE ­ WEDGE: Vẽ hình nêm/chêm

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “X”

 • X­ - EXPLODE: Phân rã đối tượng
 • XR - XREF: Tham chiếu ngoại vào dữ liệu các File bản vẽ

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “Z”

 • Z - ZOOM: Phóng to,­ Thu nhỏ

kiểm tra Trên đây là toàn bộ ở đâu uy tín các lệnh trong AutoCad xóa tài khoản , hy vọng bài viết mẹo vặt sẽ hữu ích trực tuyến với ứng dụng các bạn tài khoản . Cảm ơn đăng ký vay các bạn phải làm sao đã theo dõi bài viết!

4.9/5 (83 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online