Cách tính chu vi hình tam giác

Bài viết dưới đây hướng dẫn các bạn cách tính chu vi hình tam giác giúp bạn có thể tính chu vi trong mọi trường hợp đặc biệt của tam giác.Công thức chung tổng quát để tính chu vi hình tam giác nói chung chính bằng tổng 3 cạnh của tam gi

Bài viết công cụ dưới đây hướng dẫn chi tiết tới link down các bạn cách tính chu vi hình tam giác giúp bạn link down có thể tính chu vi trong qua mạng mọi trường hợp xóa tài khoản đặc biệt an toàn của tam giác.

Trong kích hoạt quá trình học hướng dẫn các bạn làm quen dần từ hình tam giác rồi mới tới thanh toán các trường hợp dịch vụ đặc biệt kích hoạt của tam giác như tam giác cân tốt nhất , tam giác vuông tăng tốc , tam giác đều link down , vuông cân…

Cách tính chu vi hình tam giác kích hoạt cũng vậy tổng hợp . Công thức chung tổng quát full crack để tính chu vi hình tam giác nói chung chính bằng tổng 3 cạnh quản lý của tam giác chi tiết . Hay nói cách khác kỹ thuật để tính hay nhất được chu vi hình tam giác bạn cần xác định độ dài 3 cạnh trong tam giác:

Cách tính chu vi hình tam giác

P = a + b + c

Trong đó: a kinh nghiệm , b như thế nào , c là độ dài 3 cạnh tối ưu của tam giác.

Tam giác cân

Tam giác cân là trường hợp tốt nhất đặc biệt nơi nào của tam giác thường khi có 2 cạnh có độ dài bằng nhau hay nhất . Công thức tính chu vi tam giác cân tương tự như tam giác thường chỉ khác do tam giác cân nên độ dài 2 cạnh bằng nhau => chỉ cần biết độ dài 2 cạnh thanh toán và tam giác cân tại đỉnh nào bạn sửa lỗi có thể xác định chu vi hình tam giác.

Ví dụ: Cho tam giác ABC cân tại A chia sẻ , AB = 5cm ở đâu nhanh , BC = 9cm tài khoản . Tính chu vi tam giác.

Cách tính chu vi hình tam giác

Bài giải:

Do tam giác ABC cân tại A => AB = AC = 5cm

Chu vi tam giác ABC là: P = AB + AC + BC = 5 + 5 + 9 = 19 cm

Tam giác đều

Tam giác đều là trường hợp kiểm tra đặc biệt tải về của tam giác khi 3 cạnh địa chỉ của tam giác đều bằng nhau mới nhất . tốc độ Như vậy kiểm tra để tính chu vi tam giác chỉ cần biết độ dài 1 cạnh ở đâu tốt của tam giác đều.

P = a + b + c = 3 * a = 3 * b = 3 * c

Tam giác vuông

Tam giác vuông là trường hợp qua mạng đặc biệt địa chỉ của tam giác khi trong tam giác có 1 góc vuông kích hoạt . Để tính chu vi tam giác vuông khi đề bài chỉ cho độ dài 2 cạnh kích hoạt của tam giác bạn chia sẻ vẫn lấy liền có thể tính chu vi tam giác dựa vào định lý Pitago ứng dụng để tính độ dài cạnh còn lại khi biết độ dài 2 cạnh kia.

Ví dụ: Tam giác ABC vuông tại A kích hoạt , độ dài cạnh AB = 15cm qua mạng , độ dài cạnh AC = 20cm bản quyền . Tính chu vi tam giác ABC.

Cách tính chu vi hình tam giác

Bài giải:

Do tam giác ABC vuông tại A nên ta có:

(A{B^2} + A{C^2} = B{C^2}) (theo định lý Pitago trong tam giác vuông)

=> (B{C^2}) = 152 + 202

=> (B{C^2}) = 625 cm

=> BC = 25 cm

Vậy chu vi tam giác vuông ABC là:

PABC = AB + AC + BC

=> PABC = 15 + 20 + 25 = 60 cm

Vậy chu vi tam giác ABC bằng 60 cm

full crack Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tính chu vi hình tam giác sử dụng . Chúc lừa đảo các bạn thành công!

4.9/5 (88 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online