Hàm GAMMA.DIST - Hàm trả về phân bố gamma trong Excel

Hàm GAMMA.DIST: Hàm trả về phân bố gamma, sử dụng hàm này để nghiên cứu các biến số phân bố lệch. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi. Cú pháp: GAMMA.DIST(x,alpha,beta,cumulative)

Bài viết qua app dưới đây giới thiệu tới giá rẻ các bạn hàm GAMMA.DIST - 1 trong số đăng ký vay những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê trên điện thoại rất tính năng được ưa dùng trong Excel.

Hàm GAMMA.DIST - Hàm trả về phân bố gamma trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố gamma quản lý , sử dụng hàm này giả mạo để nghiên cứu download các biến số phân bố lệch dịch vụ . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: GAMMA.DIST(x,alpha,beta,cumulative)

Trong đó:

- x: Giá trị muốn tính phân bố gamma.

- alpha: Giá trị tham biến tới phân bố.

- beta: Giá Giá trị tham biến tới phân bố quảng cáo , kinh nghiệm nếu beta = 1 -> hàm trả về phân bố gamma chuẩn.

- cumulative: Giá trị logic xác định dạng thức hàm lấy liền bao gồm:

+ cumulative = True -> Trả về hàm phân bố lũy tích.

+ cumulative = False-> Trả về hàm mật độ xác suất.

Chú ý:

- chia sẻ Nếu 1 trong khóa chặn các đối sốx như thế nào , alpha download , beta mới nhất của hàm không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- cài đặt Nếu x < 0 hoặc alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Phương trình tính hàm mật độ xác suất gamma là:

[fleft( {x,alpha } ight) = frac{1}{{{eta ^alpha }Gamma left( alpha ight)}}{x^{alpha - 1}}{e^{ - frac{N}{eta }}}]

- Phương trình tính hàm mật độ xác suất gamma chuẩn là:

[fleft( {x,alpha } ight) = frac{{{x^{alpha - 1}}{e^{ - N}}}}{{Gamma left( alpha ight)}}]

địa chỉ Khi alpha =1 -> hàm trả về phân bố hàm mũ giả mạo với:

[alpha = frac{1}{eta }]

- Với n nguyên dương bản quyền , giá rẻ nếu alpha = n/2 kích hoạt , beta = 2 ứng dụng , cumulative = true -> hàm trả về giá trị  (1 - CHISQ.DIST.RT(x)) thanh toán với n bậc tự do tối ưu .

- tăng tốc Nếu alpha là số nguyên dương chi tiết , hàm GAMMA.DIST nơi nào được gọi là phân bố Erlang.

Ví dụ:

Tìm phân bố sửa lỗi và mật độ xác suất GAMMA vô hiệu hóa của giá trị trong bảng dữ liệu lấy liền dưới đây:

Hàm GAMMA.DIST - Hàm trả về phân bố gamma trong Excel

- Tính phân bố lũy tích gamma chi tiết . Tại ô cần tính nhập công thức: =GAMMA.DIST(D6,D7,D8,D9)

Hàm GAMMA.DIST - Hàm trả về phân bố gamma trong Excel

- Nhấn Enter -> phân bố lũy tích GAMMA là:

Hàm GAMMA.DIST - Hàm trả về phân bố gamma trong Excel

- Tính phân bố mật độ xác suất gamma qua web . Tại ô cần tính nhập công thức: =GAMMA.DIST(D6,D7,D8,D10)

Hàm GAMMA.DIST - Hàm trả về phân bố gamma trong Excel

- Nhấn Enter -> mật độ xác suất Gamma là:

Hàm GAMMA.DIST - Hàm trả về phân bố gamma trong Excel

hay nhất Trên đây là hướng dẫn an toàn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm GAMMA.DIST trong Excel.

Chúc giảm giá các bạn thành công!

4.8/5 (85 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online