Hàm MODE (trả về giá trị có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu) trong Excel

Hàm MODE trả về giá trị thường xuyên xuất hiện, lặp lại nhất trong một mảng dữ liệu cho trước. Hàm MODE không phổ biến như những hàm khác nhưng đôi khi các bạn vẫn phải sử dụng hàm MODE để thống kê khi cần.

Hàm MODE trả về giá trị thường xuyên xuất hiện sửa lỗi , lặp lại nhất trong một mảng dữ liệu cho trước tăng tốc . Hàm MODE không phổ biến như qua app những hàm khác đăng ký vay nhưng đôi khi kích hoạt các bạn chia sẻ vẫn phải sử dụng hàm MODE tải về để thống kê khi cần.

Hàm MODE (trả về giá trị có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu) trong Excel

Bài viết sửa lỗi dưới đây mô tả cú pháp chia sẻ và cách sử dụng hàm MODE trong Excel nạp tiền .

Mô tả

Hàm MODE trả về giá trị có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong một mảng công cụ hoặc phạm vi dữ liệu thanh toán .

Cú pháp

=MODE(number1,[number2]…)

Trong đó:

-number1: đối số đầu tiên tổng hợp lấy liền các bạn muốn tính số yếu vị qua mạng , bắt buộc tính năng .

-number2: đối số kinh nghiệm tiếp theo là đối số tùy chọn tốc độ và tối đa 255 đối số download .

Các bạn tốt nhất có thể sử dụng một mảng đơn hay tham chiếu đến một mảng thay thế cho địa chỉ các đối số.

Ghi chú

- Đối số tối ưu có thể là số kinh nghiệm , mảng trực tuyến hoặc tham chiếu có chứa số.

- Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số hỗ trợ thì hàm quản lý sẽ lỗi tối ưu .

- danh sách Nếu đối số kiểm tra , tham chiếu hay mảng có chứa giá trị logic nhanh nhất , văn bản hay ô trống qua web thì qua mạng sẽ bị bỏ qua công cụ , sử dụng những ô có giá trị 0 cập nhật sẽ khóa chặn được tính.

- Các đối số không có số nào lặp lại trên 2 lần mẹo vặt thì hàm đăng ký vay sẽ báo lỗi tổng hợp .

- Có nhiều số có tần suất xuất hiện như nhau tải về thì kết quả khóa chặn sẽ là đối số xuất hiện đầu tiên nơi nào .

Ví dụ

Tìm số có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong cột Giá trị trong bảng dữ liệu:

Hàm MODE (trả về giá trị có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu) trong Excel

Các bạn chi tiết có thể áp dụng hàm MODE kiểm tra với cài đặt các đối số là tất toán các ô chứa giá trị ngăn cách nhau tối ưu bởi dấu phẩy hay nhất như sau: =MODE(C6,C7,C8,C9,C10,C11) trên điện thoại .

Hàm MODE (trả về giá trị có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu) trong Excel

hay nhất Ngoài ra tất toán các bạn phải làm sao cũng bản quyền có thể áp dụng hàm MODE phải làm sao với đối số là một mảng chứa tốt nhất các giá trị: =MODE(C6:C11).

Hàm MODE (trả về giá trị có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu) trong Excel

Mặc tối ưu dù hàm MODE cài đặt hiện nay giả mạo đã công cụ được thay thế bằng lừa đảo các hàm mới ở đâu tốt với độ chính xác cao hơn nguyên nhân và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng giá rẻ của chúng công cụ nhưng hàm MODE danh sách vẫn khóa chặn được sử dụng link down . Với cú pháp qua app và cách sử dụng hàm MODE giảm giá rất đơn giản sửa lỗi các bạn tính năng có thể dễ dàng sử dụng hàm nạp tiền . Chúc dữ liệu các bạn thành công!

4.9/5 (61 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online