Hàm PERCENTRANK.EXC - Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

Hàm PERCENTRANK.EXC: Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm không bao gồm giá trị 0 và 1. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi. Cú pháp: PERCENTRANK.EXC(array,x,[significance])

Bài viết lừa đảo dưới đây giới thiệu tới hỗ trợ các bạn hàm PERCENTRANK.EXC - 1 trong số kích hoạt những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê như thế nào rất full crack được ưa dùng trong Excel.

Hàm PERCENTRANK.EXC - Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về thứ hạng giảm giá của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm không ở đâu uy tín bao gồm giá trị 0 giả mạo và 1 khóa chặn . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: PERCENTRANK.EXC(array,x,[significance])

Trong đó:

- array: Mảng thanh toán hoặc phạm vi dữ liệu cần xác định phân vị qua web , là tham số bắt buộc.

- x: Giá trị muốn xác định thứ hạng ở đâu tốt của nó trong tập dữ liệu lừa đảo , là tham số bắt buộc trên điện thoại .

- significance: Giá trị xác định số chữ số sửa lỗi của giá trị phần trăm trả về cài đặt , là tham số tùy chọn sử dụng , nơi nào nếu bỏ qua mặc định là 3 chữ số tốt nhất .

Chú ý:

- phải làm sao Nếu giá trị mảng array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- nơi nào Nếu giá trị significance < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!.

- như thế nào Nếu x không khớp tối ưu với giá trị nào tải về của mảng -> hàm nội suy quản lý để xác định thứ hạng hỗ trợ của giá trị.

Ví dụ:

Tìm thứ hạng miễn phí của công cụ các giá trị mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm PERCENTRANK.EXC - Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

- Tính thứ hạng ở đâu tốt của giá trị 12 trong mảng nhanh nhất . Tại ô cần tính nhập công thức: =PERCENTRANK.EXC(E6:K6,E7)

Hàm PERCENTRANK.EXC - Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

- Nhấn Enter -> thứ hạng link down của giá trị 12 trong tập dữ liệu là:

Hàm PERCENTRANK.EXC - Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

- Tính thứ hạng lừa đảo của giá trị 4.25 download . Tại ô cần tính nhập công thức: =PERCENTRANK.EXC(E6:K6,E8)

Hàm PERCENTRANK.EXC - Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm PERCENTRANK.EXC - Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

Do giá trị 4.25 là giá trị không nằm trong mảng -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A

lừa đảo Trên đây là hướng dẫn xóa tài khoản và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PERCENTRANK.EXC trong Excel.

Chúc dữ liệu các bạn thành công!

4.9/5 (88 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online