Hàm QUARTILE.INC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu bao gồm cả giá trị 0 và 1 trong Excel

Hàm QUARTILE.INC: Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, với các giá trị phân vị từ 0 tới 1 bao gồm 0 và 1. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Execl 2010 trở đi. Cú pháp: QUARTILE.INC(array,quart)

Bài viết dữ liệu dưới đây giới thiệu tới kích hoạt các bạn hàm QUARTILE.INC - 1 trong số hay nhất những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê trên điện thoại rất lừa đảo được ưa dùng trong Excel.

Hàm QUARTILE.INC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu bao gồm cả giá trị 0 và 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về tứ phân vị nơi nào của tập dữ liệu download , bản quyền với như thế nào các giá trị phân vị từ 0 tới 1 nơi nào bao gồm 0 kiểm tra và 1 kích hoạt . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Execl 2010 trở đi.

Cú pháp: QUARTILE.INC(array,quart)

Trong đó:

- array: Mảng ứng dụng hoặc phạm vi chứa full crack các giá trị muốn tìm tứ phân vị an toàn , là tham số bắt buộc.

- quart: Vị trí như thế nào của tứ phân vị cần trả về qua app , là tham số bắt buộc gồm chi tiết các giá trị sau:

+ quart = 0 -> hàm trả về giá trị tối thiểu.

+ quart = 1 -> hàm trả về tứ phân vị thứ nhất (phân vị thứ 25).

+ quart = 2 -> hàm trả về giá trị trung vị (phân vị thứ 50).

+ quart = 3 -> hàm trả về tứ phân vị thứ 3 (phân vị thứ 75).

+ quart = 4 -> hàm trả về giá trị tối đa.

Chú ý:

- bản quyền Nếu quart không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

- dữ liệu Nếu array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- sửa lỗi Nếu quart > 4 download hoặc quart < 0  -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Hàm MIN link down và MAX quản lý , MEDIAN trả về giá trị giống như hàm QUARTILE.INC tải về với tương ứng giá rẻ với giá trị quart = 0 tốt nhất , quart = 4 phải làm sao , quart = 2.

Ví dụ:

Xác định vị trí trực tuyến các phân vị theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm QUARTILE.INC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu bao gồm cả giá trị 0 và 1 trong Excel

- Xác định vị trí phân vị thứ 1 chi tiết . Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE.INC(D6:J6,D7)

Hàm QUARTILE.INC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu bao gồm cả giá trị 0 và 1 trong Excel

- Nhấn Enter -> phân vị thứ 1 là:

Hàm QUARTILE.INC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu bao gồm cả giá trị 0 và 1 trong Excel

- Phân vị thứ 4 link down . Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE.INC(D6:J6,D8) sử dụng . Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm QUARTILE.INC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu bao gồm cả giá trị 0 và 1 trong Excel

- Trường hợp giá trị quart = 0 -> hàm full crack vẫn tính toán bình thường.

Hàm QUARTILE.INC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu bao gồm cả giá trị 0 và 1 trong Excel

- Trường hợp giá trị quart = 6 > 4 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm QUARTILE.INC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu bao gồm cả giá trị 0 và 1 trong Excel

lấy liền Trên đây là hướng dẫn tự động và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm QUARTILE.INC trong Excel.

Chúc trực tuyến các bạn thành công!

4.9/5 (96 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online