Hàm YEAR - Hàm trả về năm tương ứng với một ngày nào đó trong Excel

Hàm YEAR: Hàm trả về giá trị năm tương ứng với một ngày nào đó trong Excel. Giá trị năm trả về là số nguyên có giá trị từ 1900 tới 9999. Cú pháp: YEAR(serial_number).

Bài viết miễn phí dưới đây giới thiệu tới nơi nào các bạn hàm YEAR – 1 trong số tính năng những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng nạp tiền và thời gian công cụ rất ở đâu uy tín được ưa dùng trong Excel.

Hàm YEAR - Hàm trả về năm tương ứng với một ngày nào đó trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị năm tương ứng dữ liệu với một ngày nào đó trong Excel link down . Giá trị năm trả về là số nguyên có giá trị từ 1900 tới 9999.

Cú pháp: YEAR(serial_number).

Trong đó:

- serial_number: Ngày muốn tìm kiếm giá trị năm thanh toán , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng số sê – ri kiểm tra để thuận lợi cho tất toán quá trình tính toán.

- Giá trị trả về hàm YEAR an toàn sẽ là giá trị Gregorian bất kể định dạng thế nào.

Ví dụ:

Tính giá trị năm tương ứng download của trực tuyến những ngày cụ thể sau:

Hàm YEAR - Hàm trả về năm tương ứng với một ngày nào đó trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =YEAR(F7)

Hàm YEAR - Hàm trả về năm tương ứng với một ngày nào đó trong Excel

- Nhấn Enter -> năm tương ứng là:

Hàm YEAR - Hàm trả về năm tương ứng với một ngày nào đó trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho địa chỉ các giá trị còn lại ở đâu nhanh được kết quả:

Hàm YEAR - Hàm trả về năm tương ứng với một ngày nào đó trong Excel

- Trường hợp nhập sai giá trị serial_number -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm YEAR - Hàm trả về năm tương ứng với một ngày nào đó trong Excel

qua mạng Trên đây là hướng dẫn lừa đảo và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm YEAR() trong Excel.

Chúc công cụ các bạn thành công!

4.9/5 (81 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online